Bengt Pohjanen

Bengt Pohjanen eli Otun Pänktti oon kolmikielinen kirjailia, filosofiin tohturi, viien lapsen isä ja neljäntoista lastenlapsen farfaari ja murfaari. Pänktti oon kirjottannu hermottoman monta kirjaa, näytelmää, uupperoita, filmiä, lauluja, kääntäny ja vääntäny kieliä. Oon ennen plokanu Kyririssä ja alkaa taasen. Tulkaa fölhjyyn! Minun sähköposti/Min e-post: info@sirillus.se

Revolutionen äter upp sina barn/Vallankummous ahmii lapsensa

Meänmaa  

 

Revolutionen äter upp sina barn.
Även i maktens boningar 
serveras revolutionens barn.
"Det räckte med två kor 
för att hamna i koncentrationslägren
i Gulag", sade Alice Eriksson-Kalla.

68-revolutionens Högste profet,
Marcuse uppmanade de sina
att köpa en Kalasjnikov och pippa fritt,
överallt, men framför allt som förebilder
i maktens korridorer, där Gramscis stöveltramp ekar.
Nu äter den revolutionen upp sina egna barn,
det senaste mumsbiten är radikalen Staffan Heimerson.
Mums mums!

 

Vallankummous syöpi omat lapset.
Vallan salissa tarjothaan
vallankummouksen lapsia.
"Piisasi jos oli kaks lehmä,
joutu keskitysleirile Gulaghiin",
sano Alice Eriksson-Kalla.

68-vuen Pääprohveetta Marcuse
käski ostaa Kalsnikohvin ja naia vaphaasti,
kaikkialla, mutta esikuvina
olletikki vallan koritoorissa,
missä Gramscin saaphaat kaikuva.
Nyt se vallankummous syöpi omia lapsia,
viimisiin suupala oon
vallankummoukselinen Staffan Heimerson.
Makea makea!

Kamrat Mugabe/Toveri Mugabe

Meänmaa  

 

Kamrat Mugabe och alla hans kamrater

Kamrat Mugabe är i husarrest,
kamrat majorgeneralen tar över.
Kamrat Per Wästberg är i P1
besviken på sin kamrat frihetskämpen
som kamrat Stig Hellsten,
biskop i Luleå, tokhyllade.
Det var i -68 kyrkans dagar
då hyllandet av mördarmaskiner, diktatorer
och mänsklighetens blodigaste
ideologier öppnade vägarna
till biskopsstolar, professurer
och höga tjänster här hemma
och bland alla kamrater
i Harare och andra länder.
Jag trodde att ordet var fritt
och påstod vid ett möte med kamrat Hellsten
att kamrat Mugabe som alla andra kamrater
bara var en totalitär despot och diktator.
Räkningen, efterräkningen kom.

Toveri Mugabe ja kaikki hänen toverit

Toveri Mugabe oon kotiputkassa,
toveri majurijeneraali ottaa yli.
Toveri Per Wästberg oon pettynny
toveri vaphaustovehriin,
jota toveri ja pispa Hellsten Luulajassa
hullusti ylisti.
Tämä oli 68-vuen kirkon päivinä
ko sai pispantoolit, prufessorin paikat
ja muut korkeat virat
täälä ja Hararessa,
jos hullusti killasi
murhakonheita, tiktaattoria ja ihmiskunnan
verisintä aatetta.
Mie pörrö luulin sanan olevan vaphaan
ja sanoin toveri pispale, ette
toveri Mugabe oon kuten kaikki toverit
pelkkä totalitaarinen tespootti ja tiktaattori.
Räkinki tuli, perästä kuulu, sanon torvensoittaja.

Leka paradis, det funkar inte/Leikkiä paratiisiä, ei se pellaa

Meänmaa  

Leka paradis funkar inte

Det har testats om och om igen,
det funkar inte.
Korpelanerna testade det på 30-talet,
det funkade inte.
Man bärgade hö utan kläder.
Man var naken på möten.
Man lekte paradis,
man drack Kirunakonjak.
Det funkade inte.
Då kom polisen.

”Köp en Kalasjnikov och kopulera fritt”,
sade 68-rörelsens Förste profet Marcuse.
Det funkar inte. Nu är polisen på plats.
Leka paradis, det funkar inte.
”En berusad är inte att jämföra med en nykter,
hur full hen än försöker bli”, sade min mormor.
Förr eller senare kommer polisen.
Det blir kliniken och arresten.
Det blir räfst och rättarting.

Leikkiä paratiisiä, se ei pellaa

Sitä oon pruuvattu monta kertaa,
ei se pellaa.
Korpelalaiset pruuvasit 30-luvula,
ei se palanu.
Tehthiin heinää alasti.
Olthiin alasti möötissä.
Leikithiin paratiisiä,
juothiin Kirunan konjakkia.
Ei se pelanu.
Tulit polisit.

”Ostakaa Kalasnikohvi ja naikaa vaphaasti”,
sano 68-mallin suuhriin prohveetta Marcuse.
Ei se pellaa. Nyt polisi oon paikan päälä.
Leikkiä paratiisiä, ei se pellaa.
”Ei juokale ole selvän vertanen
vaikka olis kunka päissä”, sano ämmivaina.
Siihen tullee polisi.
Joutuu klinikalle taikka putkhaan.
Tullee käräjiä ja käyntiä.

Vem är jag/Kukas mie olen

Meänmaa  

VEM ÄR JAG?

Vem är jag?
Finns svaret i mitt språk
och vid min gräns, min tro?
Vilken är min plats i tiden,
där jag är – som författare?

Vad är en författare?


Hur skall jag nu sammanfatta mitt liv?
Jag vet: det är en triumf!
Inte för att jag lyckats med mycket!
Inte för alla mina språk, mina gränser,
priser, dikter och sånger, romaner, essäer,
krönikor, översättningar, operor, hus, medaljer,
pengar och honoris causa -
utan för att jag tror!
Jag tror att allt, från vintergator
till en isblomma på vintrigt fönster
bär på en sofiansk och god ordning!

Vad är en författare?
En som betalar priset
för sitt språk, sin gräns, sin tro,
en som bär oanvändbarhetens smak
i munnen?
Vem är jag?
Mitt språk, min tro?
Vad är en författare?
En som bygger gränsens tredje rum,
där människan får plats – även hon.

Kukas mie olen?
Löyänkös vastauksen
kielestäni, rajastani, uskostani?

Mikäs oon paikkani aijassa,
jossa olen – kirjailiana?


Kunkas mie vetäsin yhtheen elämäni?

Mie tiän: se oon suurenmoinen riemuvaunu!
Ei siksi ko mie olen niin paljossa lykästynny!
Ei monen kieleni takia, ei rajani vuoksi,
ei palkintojen, runojen ja laulujen, romaanien,
esseitten, pakinoitten, käänösten, uupperoitten,
talojen, mitalien, rahojen ja honoris causan vuoksi -
ei, mutta siksi ko uskon!
Mie uskon ette kaikki, linnunratoista
jääkukhaan talvisella ruu’ula
kantava sofiaanista ja hyvvää järjestystä!

Mitäs oon kirjailia?
Semmonen joka maksaa
kielestänsä, rajastansa, uskostansa hinnan,
joka kantaa käyttämättömyyen
makua suushaan?

Kukas mie olen?
Uskoni, rajani, kieleni?
Mitäs oon kirjailia?

Semmonen, joka rakentaa
rajan kolmatta tillaa,
missä oon ihmiselle paikkaa -
sillekki. 

 

Flopp/Floppi

Meänmaa  

Jaha, då är jag medgrundare
och medansvarig för floppen
vid Kolari gamla tullstation,
där politruker från Pajala
och finska Kolari
gjorde av med 25 mille,
eller var det 27?
Jag har förgäves sökt
NSD och Kuriren
för att få en ursäkt för
och rättelse av en artikel
i dagens NSD och Kuriren,
men jag befarar att
det bara blir värre:
De utser mig snart till medgrundare
av och ansvarig för Kaunisvaaragruvan också.

 

No niin, nyt mie olen
vasthuussa flopista
Kolarin vanhaala tulliasemalla,
missä Pajalan ja Suomen Kolarin
politrukit haaskasit 25 miljoonaa,
vai oliko peräti 27?
Mie olen onnistumatta freistanu ottaa
yhtheyttä NSD:hen ja Kurirenhiin,
ette net pyytävä antheeksi,
mutta mie pölkään, ette
se mennee vain värremäksi:
Kohta net kirjottavva,
ette mie olen ollu perustamassa
ja sitä tietä vasthuussa
Kaunisvaaran kruuvaflopistaki.

Redaktionella bloggar

Läsarbloggar