Logga in
Logga ut

Bengt Pohjanen

Bengt Pohjanen eli Otun Pänktti oon kolmikielinen kirjailia, filosofiin tohturi, viien lapsen isä ja neljäntoista lastenlapsen farfaari ja murfaari. Pänktti oon kirjottannu hermottoman monta kirjaa, näytelmää, uupperoita, filmiä, lauluja, kääntäny ja vääntäny kieliä. Oon ennen plokanu Kyririssä ja alkaa taasen. Tulkaa fölhjyyn! Minun sähköposti/Min e-post: info@sirillus.se

TINKA/GRÄL

Meänmaa  

 

Tinka

Kylän sosialisti hyppäsi pyörän päältä ja klaakotti jopparille:
- Sie olet pannu piilin kaks metriä minun maan puolele sinun karasin taa. Mie soitan polisille. Se oon minun maata.
Joppari katto sitä hymy huulila ja sano:
- No, mieki soitan polisille.
- Miksis? Mitäs mie olen tehny?
- Sulla oon jopattu hevonen tallissa!
- Mistäs sie sen tiät?
- Mie olen itte sen sulle jopanu! Ja sitte tet oletta hakahneet koijuja minun puolelta, vaikka mie en ole siittä perustannu mutta saatan nyt alkaa sosialistiksi ja perustaa.
   Sosialisti nousi pyörän sölkhään ja lähti polkheen.

Gräl

Byns ledande socialist hoppade av cykeln och skrek åt smugglaren:
- Du har ställt en bil två meter in på in mark bakom garaget ditt. Jag ska ringa till polisen. Det är min mark.
   Smugglaren tittade roat på socialisten som med sådan glöd tagit fighten för sin privata egendom.
- Nå, då ringer jag också till polisen, sade smugglaren med ett leende.
- Vadå? Var har jag gjort?
- Du har en smugglad häst i stallet.
- Hur vet du det?
- Jag har ju själv smugglat den, har du glömt det? Och så har ni fällt björk på min mark, så jag tänkte bli socialist jag också och börja kämpa för det som är mitt.
   Socialisten hoppade upp på cykeln och trampade iväg.

Sommarhälsning/Kesäterhveiset

Hudiksvall och Meänmaa  

Sommarhälsning

Jan-Olov Nyström

 

Det slår en regnbåge över horisonten vissa dar,

andra stunder ingen alls, Guds förbund med människor

är stundomsinnat, om tecknen visar sig eller helt uteblir

är honom helt egalt,

likt en bekant som inte alltid orkar vara trofast och 

bara vägrar, ja, uteblir ifrån det överenskomna,

 

regnet var förstås välsignat, föll genom ljuset rakt

ner i det torra mörker där just inga processer alls

är ägnade för lyriska betraktelser; bland mikrober, maskar,

myllret av liv på vackert avstånd från de alltför rena

principerna av luft och ljus därovan,

 

jorden alltså,

 

inget liv kan gillas utan det orena, utan synden, överträdelsen,

allt som överträder oss och lämnar efter sig budskap som

skriver nya sommarpsalmer, kampsånger, högtidliga

proklamationer eller rent inomvetenskapliga alster

rörande thomistiska satsers företräden,

 

ja sådant, det nominella förutan,

O, mäster Occam, låt oss stifta fred efter regnen

och stilla invänta den senare sommarens blomning

utan att ägna hösten minsta allmängiltig tanke

 

Kesäterhveiset

Meänkielennös: Bengt Pohjanen

Se pistää satheenkaaren yli taihvaanvinkin aina joskus,

toisinhaan ei ollenkhaan, liitto Jumalan ihmisten kans

oon hetkimielinen, jos merkit näyttävä taikka jäävä näyttämättä

oon hälle aivan samantekevää,

niinku tuttava, joka ei aina jaksa olla uskolinen ja

ja muuten kieltäytyy, joo ja, hylkää sovitun,

Sae oli tieten siunattu, kaatu valon läpi suohraan

kuihvaan pimmeytheen, missä mithään prosessia ei

ole tarkotettu runoliselle mietiskelylle, keskelä mikroopien, matojen,

elävää kuhinaa komeasti kaukana niistä liika puhthaista

ilman ja yllä olevan valon prinsiipistä.

 

Siis maapallo,


ei saata hyväksyä mithään elävää ilman likasta, syntiä, ylittekäymistä

kaikki meitä yli oleva, joka jättää sanomaa jälkheensä

ja joka kirjottaa uusia kesävirsiä, taistolauluja, juhlalisia

julistuksia taikka puhthaasti tietheelistä tuotetta,

jokka koskeva thomistisen väitheen etuoikeutta,

 

niin sitä, ilman nominaliteettiä.

Oi, Occam mestari, solmikaamma rauha satheitten jälkhiin

Ja oottakaamma hiljasemman kesän kukintaa

Ilman yhthään ylheisesti pätevää syksyn aatosta

 

 

 

 

 

 

Resept/Resehti

Luulaja Jag läser Herodotos' Historia med stor behållning. Nu hittade jag en text som jag vill vidarebefordra till alla politiker som vill störta männens förtryckanade makt och skapa ett bättre samhälle.  

Kyros frågade Kroisos: "Hur ska jag få ett slut på detta? Lyderna slutar aldrig att djävlas med andra och de ställer till det för sig själva?" Kroisos svarde: "Förlåt dem! För att de ska upphöra med detta och aldrig mer ställa till det så ska du göra så här: skicka följande order: Männen får inte bära vapen, de ska bära kjol under överrocken och de ska ha nätta skor med snören, deras barn ska spela cittra och de ska dansa. Vidare skall du ge order om att de ska driva bröd- och fikabutik. Då kommer allt att ordna sig, herre konung, alla män kommer att bli kvinnor och de kommer aldrig mer att avfalla från dig och din ideologi."

 

Kyyros kysy Kroisokselta: ”Kunkas tälle saapi lopun? Lyydit ei koskhaan heitä pirruilemasta muitten kans eikä värkkäämästä itten kans.” Kroisos vastasi: ”Anna lyydile antheeksi, ja ette net ei ennää koskhaan luopus sinusta eikä olis sulle vaaralisia, niin lähätä heile sannaa ja kielä heitä kantamasta sota-asheita. Määrää vielä, ette net vaatheitten alla kantava hamevaatetta ja paneva nauhakengät jalkhaan, ja määrää, ette niitten lapset häätyvä oppia pellaahmaan citraa ja tansaahmaan. Määrää, ette net häätyvä pittää pulla- ja nisukauppaa niin kyllä se äkkiä oortnaintuu, herra kuninkas, ja sie kohta havattet, ette kaikki miehet oon muuttunheet vaimoiksi ja niin sie et ennää koskhaan tartte pölätä, ette net sinusta luopuva.”

Typiđk idiot/Siinä vasta itiuutti

Meänmaa  

Läskunnigheten i Meänmaa 1822

Meänmaa Läs och begrunda! Ur visitationsprotokoll.

"År 1822; den 25 och 26 Martii hölls i Muonioniska Kyrka Proste Visitation med Muonioniska och Enontekis Församlingar, hwarvid följande ärenden förehades:

 

§: 1:

 

Sedan den wanliga Guds tjänsten den 25. i innewarande Månad som war Mariae Bebådelse dag, för sig gått, Så företogs förhöret, hwarvid Visitator beträddes af Districts Prosten och kyrkoherden i Kauressuando eller Enontekis på Kongl: Swenska sidan belägne Församling, Herr Zachris Grape och kyrkoherden i Muonionniska och Enontekis föramling Herr Mathias Kohlström, hwilka äfven Asisterade wid den dagen förut som war den 5:te Söndagen i Fastan, förrättade Muonioniska egen Kyrkas inwigning till dess Heliga bruk, och som till dessa helgdagar uti betydlig Folckmängd ifrån Kittilä och Swenska Enontekis samt äfwen ifrån Pajala Kapell på Swenska sidan och till och med ifrån Koutokeino i Norrige infunnit sig, så blev nödigt, att anställa Förhöret i Choret, då först Nyggarena ifrån Enontekis med dess husfolck, derefter Lapparena ifrån nämnde Församling och följande dagen den 26:te äfen Muonioniska och sedan Nedre Muonioniska by samt sist nästlidne årets Skrifte Barn och alla tillstädes komna yngre Barn upkallades, hwilka alla förhördes så uti minne som utanläsning och begreppet, hwarunder förspordes att läsningen här ej war sämre än annorstädes, och att såwäl äldre som yngre som begått Nattwarden, läst i allmänhet förswarligen innantill och utantill Luthers Cateches samt Svebelii Spörsmål och och gåfwo åtminstone de flesta nöijaktiga swar på de frågor dem förestäldes, i afseende på begreppet likwäl inhämtades, att Lapparena woro mindre för sig komna i bokläsning, och att de flestas af dem begrepp i Salighets läran äfwen war sämre än Böndernas, hwilket kommer deraf, att detta Folcket"

Redaktionella bloggar

Läsarbloggar