• fredag 21 oktober 2016
  • Mediesällskapet
  • Familjeannonser
  • Lunchguiden
  • Grannar
  • Karriär i norr
  • Lokus
  • Lohts
Spännande historia Skidbloggen Skidbloggen
Vädersponsor:

Christina Snell-Lumio (v)

Christina Snell-Lumio (v)

Ordförande för Vänsterpartiet Övertorneå samt distriktsordförande i Vänsterpartiet Norrbotten. Är ordinarie ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Övertorneå. Har fem stora barn. Jobbar i eget bokförlag samt driver StenCaféet med min man. Mina studier på Högskolan: Företagsekonomi 60 p, Nationalekonomi 67,5 p, Juridik 15 p, Statistik 30 p, EU-kompetens-Europakunskap 30 p, Antropologi 15 p, Internettjänster 7,5 p, Statskunskap 30 p. Arbeten jag har haft: Hemsamarit, lokalvårdare, livsmedelsarbetare på Cloetta, köksbiträde på länssjukhus, - när vi flyttade till Övertorneå 1993 fick jag bl.a. städa kommunalrådets kontor - projektarbetare för Norrbottens museum, Tornedalens folkhögskola samt naturskyddsföreningen. Företag jag har varit med att starta: Kiosk och servicebutik (1986), Puostijärvi stensliperi (1996) samt Lumio förlag (1999). Mitt motto: Vision i kombination med handling kan förändra världen!

Valsamverkan utan samverkan?

Luleå Jag måste säga en sak - Vi har haft ett enormt stort tålamod. I januari meddelade S att de vill ha egna gruppmöten och att V och Öfa inte är välkomna på dessa. I tre månader har vi väntat på att S ska ändra sig... för vad är det för samverkan om man inte träffas... V och öfa har varit tvungna att ha egna möten. Inför nämnder och styrelser får vi ha möten med oss själva. Inför socialnämndens möte i onsdags hade jag ett kort möte med mig själv - där bestämde jag att kvinnojoursfrågan måste upp på dagordningen samt att jag ville ha rapport på hur det går med borttagandet av de delade turerna. Mötet gick bra. Jag var helt överens, men ensam och ingen att bolla frågorna med.

Tomas Vedestig kallar denna samverkan för en annan form, men för oss är det ingen valsamverkan. Eftersom vi aldrig ses kan vi inte diskutera det gemensamma valprogrammet som vi gick in i samverkan med. Ett valprogram som S för övrigt inte anser att man bör följa, i alla fall inte nu...

Härskartekniker styr Övertorneå

Hedenäset Det är intressant att kommunledningen i Övertorneå intresserar sig för mitt fabelskrivande. Intressant för att man tydligen känner igen sig.

Den aktuella fabeln som HB idag skrev om illustrerar en härskarteknik där den som vill bestämma över andra höjer rösten och låter hotfull, använder kraftuttryck och ett kroppsspråk som ser hotfullt ut.

Det är intressant eftersom kommunledningen har visat flertal prov på dessa härskartekniker under året – allt för att få tyst på kritik och få mer medgörliga ledamöter. Det är tur att medborgarna inte kan höra och se vad som händer på t.ex. kommunstyrelsens möten eller vad som egentligen hände på ekonomikonferensen.

Att tjänstemän tillåts skälla ut ledamöter inför övriga styrelsen är tydligen ett sanktionerat beteende. Ett sätt att stävja detta när man inte själv kan kontrollera detta maktspråk är att bjuda in media till varje möte, men då skulle någon säga att det är väl att sopa problemen under mattan, att detta över huvudtaget förekommer är ett problem. Det är ett hot mot demokratin i Övertorneå.

Härskartekniker används med fördel mot kvinnor, för att kvinnor anses vara ett större hot mot män med makt och därför mer acceptabelt i vårt patriarkala samhälle där män är överordnade kvinnor.

Intressant dessutom med tanke på att Övertorneå åter igen utmärker sig bland landets kommuner som den kommun som är sämst vad gäller jämställdhet och antalet förtroendevalda kvinnor jämfört med män. Det enda område som kommunen kan skryta med är att kvinnors löner i förhållande till mäns bland kommunens anställda är mest jämställda bland alla landets kommuner, men då har vi också en ledande kvinna som har tagit denna strid.

Att nu kommunledningen ger sig mig och Vänsterpartiet tolkar jag på endast ett sätt.

Vänsterpartiet har vid ett flertal tillfällen på både fullmäktige, kommunstyrelsen och andra möten tagit initiativ till diskussioner kring hur en utveckling av kommunen kan se ut? Är en gruvetablering en frälsning för kommunen, hur får vi en kommun där medborgarna känner att de är delaktiga, hur lyfter vi ekokommunen Övertorneå? Vi har krävt att de delade turerna ska tas bort, vilket har påbörjats, men detta arbete får inte stanna av. Att Vänsterpartiet driver dessa frågor är tydligen frustrerande för det ledande styret. Istället för att erkänna att detta är viktiga frågor, ger man sig på Vänsterpartiet.

Socialdemokraterna i Övertorneå har stora problem som gör sig tydliga när kommunledningen tillåts lägga fram förslag på förslag som sedan röstas ner av de egna s-märkta ledamöterna. Som t.ex. att ta bort efterrätterna för de gamla på äldreboendena, att ta bort den ekologiska maten i kommunen, att lägga ner ekokommunaktiviteterna samma år som man fyller 30 år, är bara några exempel där förslagen har kommit från kommunledningen men där de egna s-ledamöterna har röstat emot.

Givetvis röstar Vänsterpartiet också mot sådana förslag och då är det praktiskt att ge sig på Vänsterpartiet och dess företrädare. Men jag kan lova att denna teknik ej kommer att lyckas. Man kommer aldrig att lyckas med att sätta munkavel och tysta Vänsterpartiet i Övertorneå! Vi kommer att fortsätta kämpa för att Övertorneå kommun blir en hållbar kommun både ekonomiskt, ekologiskt och socialt och där medborgarna kommer i första rummet!

Vår vision - ett solidariskt samhälle

Hedenäset Under den senaste tiden har vi både läst och hört om regeringens jakt på papperslösa som ter sig allt mer groteskt. Polisen uppmanar människor med utländskt utseende att visa sitt pass i tunnelbanan. På ett antal bussar har chaufförer tagit sig friheten att dela upp människor efter utländskt utseende och namn. Vänsterpartiet är inte ensam om att kritisera regeringens handlande. Det är många människor som upprörs över detta, och tankarna vandrar osökt till en totalitär regim under 1930-40-talet med samma ideologi som ett visst riksdagsparti.

Detta samhälle startade med en succesiv rasering av välfärdsstaten som påbörjades redan under den senaste socialdemokratiska regeringen och raserandet av välfärden har därefter övertagits av två borgerliga regeringar, som har sett denna samhällsförändring som sin mission. I denna mission ingår att demokratin ska styras av pengar och pengars värde. Vi ser hur skolor och sjukhus säljs ut till högstbjudande och riskkapitalister. De som får betala är barn och gamla. Vi ser en havererad socialförsäkring som i ärlighetens namn inte längre kan kallas försäkring. Sjuka fasas ut från sjukförsäkring, tvingas söka sin försörjning från socialförvaltningarna som kräver att hus och bil säljs för att vederbörande ska få bidrag, för att hen är sjuk.

Bostad är inte längre en mänsklig rättighet. Om det alls finns lägenheter omvandlas dessa till bostadsrätter. Vi har en akut bostadsbrist över hela landet.

Massarbetslösheten når nya höjder och hur länge ska vår regering skylla på finanskrisen utan att göra något. Att sänka ungdomslöner skapar inga jobb. Istället hänvisas de arbetslösa till slavliknande villkor under Fas3 där de tas ifrån både lön, försäkringar och människovärde.

Johan Eriksson (ledarskribent) upprörs över min retorik. Jag är upprörd över Norrbottenkurirens retorik och Kuriren borde om någon rensa i sina unkna garderober. Har man bett Vänstern om ursäkt för det attentat man var med om att verkställa den 3 mars 1940 mot tidningen Norrskensflamman där fem människor dödades. Arbetarrörelsen har fått ta emot dödande kulor från en högerregering när militär utkommenderades mot demonstrerande arbetare i Lunde 1931.

Vänsterpartiet är ett demokratiskt parti. Vår vision är ett solidariskt samhälle där vi, människor och samhälle tar hand om varandra och där denna omsorg inte är beroende av hur tjocka våra plånböcker är. Om denna retorik är upprörande för Johan Eriksson så jag ber så mycket om ursäkt men är samtidigt styrkt över vetskapen att Kurirens ledarskribent är synnerligen ensam om denna upprördhet. Vi vet att visionen om det solidariska samhället där människors lika värde är oinskränkt och aldrig kan begränsas av ekonomi, kultur eller hudfärg delas av de flesta medborgare i Sverige, tyvärr dock ej av vår regering!

 

Kvinnans plats i Tornedalen?

Hedenäset  ”Män styr och kvinnorna flyr Tornedalen” skrev Ester Cullbom. Det är en bild som vi känner till och som vi försöker relatera till. Men ska vi nöja oss med detta? Nej, nu måste vi kvinnor i Tornedalen börja ta plats. Vi måste ta vår rättmätiga plats i Tornedalen, i beslutande församlingar, i näringslivet, i föreningslivet. För utan oss kvinnor kommer Tornedalen att gå under. Vi kvinnor idag måste vara förebilder för de kvinnor som växer upp. Det är vår skyldighet att visa vägen. Vi kan inte vänta på att våra döttrar ska göra jobbet. Vi måste själva ta oss i kragen – engagera oss i föreningsliv, i politiken, ta vår plats i Tornedalen! Våra mödrar orkade inte – de hade fullt upp med alla barn, alla kossor som skulle mjölkas, och familjen. Vi kan bättre – därför är det också vår skyldighet!

Vänsterpartiet utmanar övriga partier i kvinnors organisering! Vem engagerar flest kvinnor fram till valet 2014 ?

Öka bemanningen!

Hedenäset Nu är det bevisat. Centerpartiet i Övertorneå slår alla rekord när det gäller att förvränga verkligheten och de beslut som man har tagit och fortfarande tar. När vänsterpartiet yrkade på mer resurser för att öka bemanningen på våra äldreboenden röstade Centerpartiet nej. Nu låtsas Östen Lejon (c) att han bryr sig om äldreomsorgen i Övertorneå. Han som ordförande i socialnämnden drev igenom en sänkt personalbemanning trots oppositionens vädjan att låta bli, han drev igenom en privatisering av äldreomsorgen trots namninsamling och starka protester. Centerpartiet tror att äldreomsorgen blir bättre om den styrs av privata bolag med vinstintresse utan demokratisk insyn.

Om vi vill ha en bra äldreomsorg då kan vi inte lita på centerpartiet för deras lösningar handlar enbart om privatisering och försämrade arbetsvillkor. 

Sant är däremot att vi satte stopp för Attendo Care som ville ta över Särkivaaragården, Övertorneås största äldreboende. Vi vill att kommunens skattepengar ska gå till vården av de gamla och inte till riskkapitals bankkonton i skatteparadis.

Nu ska vi öka bemanningen på våra äldreboenden. Vänsterpartiet krävde 1 miljon i kommande budget för att ta bort de delade turerna. Vi fick 500 tusen kronor som dock är öronmärkta för just detta syfte. Målet är tydligt. De delade turerna ska bort och vi vill höja bemanningen ytterligare. De som arbetar i äldreomsorgen gör ett bra och viktigt jobb. Det är inte bara bemanningen som måste förstärkas, personalen måste ha mer tid för återhämtning och mer kontroll över det egna arbetet.

I Vänsterpartiets skuggbudget satsar vi på 3 miljarder som ska öronmärkas för förstärkning av äldreomsorgen i landets kommuner. Men om denna politik ska kunna slå igenom behöver vi ditt stöd, som medlem eller i kommande val! Vänsterpartiet behövs för välfärdens skull!

Redaktionella bloggar

Läsarbloggar