NLL utarmar inlandet

Kiruna På senaste fullmäktigemötet beslutades att NLL ska gå in med 1,5 miljoner till ett gemensamt bolag med Luleå, Boden och Piteå för att arbeta med etableringar av fler serverhallar till kusten. Om de lyckas kommer detta att utarma Jokkmokk, Överkalix, Övertorneå ec. ännu mer. När Luleå växer så är det ALLTID på inlandets bekostnad, varför ska NLL driva på den utvecklingen och hur kommer det sig att politiker från dessa kommuner stödjer den processen?

å så flytter vi ett snäpp igen

Kiruna Idag på Fullmäktige flyttade kommunen fram planen för "nya Kiruna" ett snäpp till, eller iaf ett halft snäpp.

 

Först sa de att nya centrum skulle vara klar 2017. Våren 2015 sa de att det blir klart 2018 för att fram emot sommaren flytta fram till 2019. Nu idag flyttade de fram till 2019/2020.

 

Jag hävdar att hela centrum med något litet undantag, kanske "Martinssons hörna" och bussgrillen kommer att vara kvar 2025.

 

 

Kommunen erkänner misstag

Kiruna I måndags informerade Trafikverket kommunstyrelsens arbetsutskott om de olika infrastrukturprojekt som pågår i Kiruna. Kommunchefen medgav att den tillfälliga järnvägsstationen var en "katastrof", inte minst pga det långa avståndet till centrum med vinglade turister med stora resväskor längs E-10'an och tung trafik som dundrar förbi.

När beslutet om  tillfälliga järnvägsstatinen togs yrkade Kiruna-Centern på att järnvägsstationen skulle byggas vid fiskoldingen istället (som var ett av alternativen). Det hade varit mycket bättre för Kirunaborna och för våra gäster, men majoriteten bestämde istället det alternativ man nu kallar katastrof. Anledningen var att katastrofalternativet var billigare för LKAB, vilket medförde att staten kunde plocka ytterligare några miljoner ur LKAB. Varför offrar man Kirunaborna för att staten ska kunna plocka ut maximalt här ifrån. 

Kommunledningens plan är att en ny permanent station ska stå klar 2017 :-) Det är nästan lika orimligt som när de säger att hela stade ska vara flyttad 2017, som sedan blev 2018 och nu 2019 ...eller kanske 2021. Jag tror att i princip hela centrum kommer att vara kvar där det är om 10 år,alltså 2025. Då det saknas en plan och idé om hur detta ska gå till så kanske det aldrig blir någon flytt.

 

Reträtten fortsätter...

Kiruna Fram till idag har Kiruna kommun hävdat att de har klart med investerare som ska investera i nya Kiruna. Vi har hela tiden hävdat att deras "investerare" är byggbolag som i sin tur vill ha en beställare som ska ta risken. Beskedet har varit glasklart "Det är investerare som ska gå in med egna pengar". Idag kom första glidningen även på detta område, nu medger Kiruna kommun att det är byggbolag som inte själva kommer att ta risken, alla utom ett. Frågan kvarstår således; kommer någon att bygga upp ett nytt centrum i nya Kiruna? LKAB vägrar att ställa sig som en garant längts bak. Kiruna kommun borde givetvis kräva att LKAB ska garantera att; om ingen annan bygger så bygger LKAB. Som det nu är riskerar vi hela Kirunas existens.

 

Jag minns speciell Niklas Sirén (v) som tog på sig stora kostymen och med ett stort mått av självsäkerhet sa att "Där fick Gunnar Selberg se att det fanns investerare" Nu visar det sig alltså att dessa investerare inte är några investerare.  

"Det är nu det händer...."

Kiruna Kiruna kommun planerar den nya staden :-)

Orsaken till att man gjorde en detaljplan för bara ett stadshus, och inte tog med omkringliggande områden med bostäder, var att en det inte skulle godkännas bostäder på platsen pga. alla föroreningar. Vi talar alltså om området mitt i det tänkta centrala Kiruna med massor av tänkta bostäder. Det kanske går att sanera området men hur mycket kommer det att kosta och kommer LKAB att betala detta. I vissa sammanhang har LKAB sagt att ”om kommunen väljer en dålig plats så ska ju inte LKAB behöva betala för det”.

 

Förresten; Grattis Norge!!!

 

Det totala haveriet närmar sig

Kiruna I juni 2013 sa Kiruna kommuns "stadsutvecklare" Göran Cars att:

-Om tre år är Stadshuset och stortorget färdigt. Vi kan också se ett antal attraktiva byggnader som drar folkliv och placerar sig runt stortorget och skapar den här stadskänslan som efterfrågas så tydligt av Kirunaborna.

Det börjar bli bråttom...

Redaktionella bloggar

Läsarbloggar