NLL utarmar inlandet

Kiruna På senaste fullmäktigemötet beslutades att NLL ska gå in med 1,5 miljoner till ett gemensamt bolag med Luleå, Boden och Piteå för att arbeta med etableringar av fler serverhallar till kusten. Om de lyckas kommer detta att utarma Jokkmokk, Överkalix, Övertorneå ec. ännu mer. När Luleå växer så är det ALLTID på inlandets bekostnad, varför ska NLL driva på den utvecklingen och hur kommer det sig att politiker från dessa kommuner stödjer den processen?

Kommunen låter staten plundra dig

Kiruna Staten plockar vinsterna härifrån, Kirunaborna får betala och kommunledningen tittar på. jag stötte på ytterligare ett exempel på hur, mycket stora kostnader för stadsomvandligen vältras över på Kirunaborna. De som bygger en villa och ansluter den till det kommunala VA-systemet fick tidigare betala ca 55.000 kronor för denna anslutning. Pga kostnader för stadsomvandlingen får de nu betala 175.000 kronor!!! De som byggt i den gamala VA-strukturen på Lombolo eller längst bort i Tuolla får alltså betala 120.000 kronor extra.

Svart på vitt framår av dokumenten att det är pga de "höga kostnaderna för den förestående stadsomvandlingen" som denna avgift har höjts med 218%!!!  Nu påstår kommunenledningen att det var innan de hade klart att LKAB ska betala detta men då är det väl dax att betala tillbaka pengarna till de som betalat för mycket och sänka avgiften igen, eller?

Det är nu det händer...

Kiruna Återigen kan vi i den andra regionala tidningen läsa att, "nu startar stadsomvandlingen i Kiruna". Hur många gånger har de sagt samma sak? Vi som dagligen engagerar oss i denna fråga vet att det inte alls är "nu det händer", de har inte kommit någonstans i denna omvadling, vi har faktiskt gått bakåt. Kiruna har förlorat två hotell, en bensinmack, ca 50 lägenhetr att byggts men vi har förlorat ca 160 lägenheter. Fastigheter står och förfaller då de ändå ska rivas. Beträffande nya centrum med torget och stadshuset så är detaljplanen överklagad då det finns miljöfarlig verksamhet nära området. LKAB vill inte sanera marken till känslig markanvänding vilket betyder att man inte kan bygga bostäder där. Betänk att där staden är planerad ligger 11 meter tjockt lager med sand efter utsläppen från Tuollavaaragruvan. Denna sand innehåller Arsenik, Kobolt, Nickel etc. Om inte LKAB sanerar vem ska då göra det, skattebetalarna i Kiruna? Det kan kosta 100-tals miljoner att få ordning på miljön där nere. Vi avvisar inte alternativet rakt av men det måste göras en trovärdig plan med finansiering för hur detta ska gå till. Sorry Kirunabor, det är INTE nu det händer. Givetvis måste staten med LKAB ta ansvar för att vi får någonstans dit vi kan flytta staden. Marken ska göras i ordning och fastigheter ska byggas upp som motsvarar de vi har idag. Om någon i den omställningen får det lite bättre, t ex med en lägre boendekostnad, lite högrre standard eller något annat så kan väl inte det vara ett problem??? Människorna har ju tvingasts från hus och hem. 

Vilka är investerarna i "nya Kiruna"?

Kiruna Enligt Kiruna kommun står investerarna på kö och det finns fler än vad som får plats. -Märkligt, om det nu finns fler varför ska kommunen stänga ute någon? Låt alla som vill vara med, ju mer det byggs desto bättre. Nu är kanske sanningshalten lite låg i uttalandet att "de står på kö". Det spretar betänkligt i denna process; kommunen säger att investare finns men de vill inte berätta vilka de är. Tjänstemän på kommunen (Göras Cars och Eva Ekelund) säger att LKAB ska vara med och betala investeringarna och inte bara VA-anslutningarna. I så fall kan man förstå att det finns ett intresse men politiker säger ingenting om detta och inte heller LKAB. Vad är sant, vad gäller? Om inte LKAB är med och finansierar på ett eller annat sätt så blir det Kirunaborna som får betala och då kommer en trea att kosta ca 11.000 kr/månad. Samtidigt som kommunledningen säger att kostnader får inte landa på Kirunaborna??? hur går det ihop???

 

 

Kiruna Tidningens senaste ledare

Kiruna Vad ska man säga Kiruna Tidningens senaste ledare?
Kiruna Tidningen kritiserar Kiruna-Centern i sin senaste ledare. De ger sig ut på lite djupt vatten och har väl inte riktigt koll på terminologi och metodik inom området opinionsundersökningar men jag ska likafullt försöka bemöta kritiken. De påstår att Kiruna-Centern köper sin egen sanning med hjälp av ledande frågor i den SIFO-mätning som vi lät utföra. Då det finns en hel del att kommentera, jag gör det därför i punktform.

  • Frågan var inte ledande, en ledande fråga leder in respondenten på ett spår genom att man i frågan bygger in något, t ex -Hade han blå eller röd mössa på sig? Vederbörande hade kanske ingen mössa alls men med frågan får man den som svarar att tro det.
  • Möjligtvis menar Kiruna Tidningen att frågan var retorisk, vilket är något helt annat. En retorisk fråga har ett givet svar. T ex: -Är det bättre att de fryser ihjäl? Nu torde man inte kunna klassificera vår fråga som retorisk heller då den var neutral i sin formulering utan värderande ord. Om vi hade frågat ”-Är det rimligt att fattiga skattebetalare ska vara med och betala…” hade den kunnat anses vara retorisk då den innehåller en värdering. Det är dock glädjande att Kiruna Tidningen tycks anse att det är självklart att kommunen borde ställa högre krav på LKAB, på den punkten är vi helt eniga.
  • Även Kiruna Tidningens ambition att vara folkbildare går lite snett, ledaren berättar för läsarna att det går att köpa undersökningar. Va? Går det? – vad trodde Kiruna Tidningen att Kirunaborna trodde? Alla som beställer en undersökning av SIFO eller något annat opinionsinstitut köper undersökningen. De talar om vad de vill veta och betalar för att få dessa frågor ställda och svaren redovisade. Det gällde den undersökning som LKAB köpte, det gällde den undersökning som Socialdemokraterna köpte och det gällde givetvis även vår undersökning. Om detta var en nyhet för Kiruna Tidningens ledarskribent så tror jag att han tillhör undantagen. För de allra flesta är detta väl känt och självklart. Man kan inte låta bli att undra om Kiruna Tidningen har kritiserat LKAB och Socialdemokraterna för att de köper ”sin sanning”?
  • Vårt syfte att ställa den fråga som Kiruna Tidningen hakar upp sig på var att få en bättre bild av vad Kirunaborna vill. Tycker Kirunaborna att platsen som nu är beslutat är bra eller åtminstone okej, det är jätteviktigt för oss att veta då vi vill vara lyhörda och arbeta på medborgarnas uppdrag. Det kan väl inte vara fel?
  • Ljuger Kiruna Tidningen när de påstår att intervjuaren berättade att det var Gunnar Selberg som beställt undersökningen? Det förefaller vara helt osannolikt att intervjuaren haft kännedom om vem som var uppdragsgivaren, sådant vet normalt aldrig utfrågaren. När SIFO gör en undersökning bearbetas först frågorna av beställaren och SIFO’s experter så att det inte blir några ledande eller retoriska frågor. Därefter skickas frågeformuläret till Karlskrona för att verkställas, ingen där har någon som helst aning om vem som beställt frågorna. (Enligt Toivo Sjören på SIFO)
  • Om det trots allt stämmer, att intervjuaren på något oförklarligt sätt fått kännedom om beställaren och Kiruna Tidningens ledarskribent får den information av intervjuaren infinner sig en annan aspekt av detta. Inom journalistiken är det av yttersta vikt att inte avslöja sina källor, det är till och med skyddat i svensk grundlag. Även om Kiruna Tidningen inte namnger den som ringt honom så är det ändå synnerligen olämpligt, utifrån en av journalistikens grundregler, att peka ut från vilken grupp informationen kommit. Det är därför man ofta i media läser och hör "enligt vår källa..." eller "SVT erfar att..." etc. Sådana formuleringar används normalt för att inte avslöja vem som berättat. Enligt rekommendationerna ska man välja principen att inte avslöja om man är osäker på huruvida personen vill hålla det hemligt eller inte.

Inga kostnader på Kirunaborna, bara lite...

Kiruna Kommunledningen i Kiruna har om och om igen sagt att inga kostnader får landa på Kirunaborna. verkligehten ser emelleritd lite annorlunda ut, det landar kostnader hela tiden på Kirunaborna. Nu senast det nya stadshuset, det som är helt klart är att 30-40 miljoner kommer att landa på Kirunaborna men som avtalet är konstruerat så kan det bli mycket mer. 

  • Senaste nytt
  • Läs också:

Redaktionella bloggar

Läsarbloggar