• söndag 29 maj 2016
  • Mediesällskapet
  • Familjeannonser
  • Lunchguiden
  • Grannar
  • Karriär i norr
  • Lokus
  • Lohts
Boll-Peter/Pallo-Pekka Bengt Pohjanen Bengt Pohjanen
Vädersponsor:

NLL utarmar inlandet

Kiruna På senaste fullmäktigemötet beslutades att NLL ska gå in med 1,5 miljoner till ett gemensamt bolag med Luleå, Boden och Piteå för att arbeta med etableringar av fler serverhallar till kusten. Om de lyckas kommer detta att utarma Jokkmokk, Överkalix, Övertorneå ec. ännu mer. När Luleå växer så är det ALLTID på inlandets bekostnad, varför ska NLL driva på den utvecklingen och hur kommer det sig att politiker från dessa kommuner stödjer den processen?

Ny dragning av E-10:an

Kiruna Nu är det dax att göra ett omtag kring dragningen av E-10:an. Kiruna kommun har inte krävt att LKAB ska finansiera vägen, utan gjort detaljplaneändringar utan några grantier i vanlig ordning. Nu vill ingen betala vägen.

 

Vägen förstör dessutom stora delar av Kirunas kanske viktigaste friluftsområde. 

 

Om vägen istället dras runt Kirunavaara så kan man tillgodoräkna sig nya Nikkavägen som redan är klar. 

 

Att leda in tung trafik rakt genom Kiruna centralort är helt oacceptabelt. Om ett snabbare alternativ krävs så är Kurravaaravägen till fjärde kilometern, Nukkudus och vidare truckvägen till Mattarahkka ett bra alternativ. Alternativet är billigt då vägen redan finns, inga broar krävs. Endast uppgradering av 3 km liten grusväg. Med detta alternativ skär vi inte bort Luossavaar från Kiruna stad. Då kan ny Europaväg byggas i lung och ro runt Kirunavaara.

 

Hjälp eller inte?

Kiruna Sossarnas kommunalråd, Kristina Zakrisson, klagar med jämna mellanrum på att staten inte hjälper kommunen. Detta samtidigt som Kommunalrådet går ut i samtliga kanaler tillsammans med LKAB's VD och säger att "LKAB tar sitt fulla ansvar" och "Kirunaborna är vinnarna". De visar bilder på ett fantastisk fint centrum som de säger ska stå klart redan 2017. De säger att finansieringen är klar och att Kirunaborna INTE ska få höjda hyror. Vad i hela friden förväntar hon sig då att staten ska göra??? Varför ska staten hjälpa en kommun som har en sådan fantastisk framtid säkrad. Om det nu trots allt är så att kommunen behöver någon hjälp så är väl det minsta man kan begära att de framför detta till staten och inte som hitintills; bara guld och gröna skogar.

 

I det egna propagandabladet går man ut med den ena fantastiska historien efter den andra, ev av dessa är att Kirunaborna ska få Sveriges billigaste fjärrvärme :-) Kanske lite svårt för staten att snappa upp signalen om "HJÄLP"

 

Ytterligare ytterligheter

Kiruna Kiruna är häftigt på många sätt; högst upp - djupast ner, kallast, vackrast, nordligaste, största, bästa -på massa olika sätt.
Nu har ytterligare en ytterlighet yttrat sig. Kiruna företagsklimat är sämst i landet (plats 290) när man frågar företagen om politikers och tjänstmännens attityder till företagandet.

 

Trots denna bottennotering, år efter år så vinner kommunala tjänstemän priser på företagsgalan i kommunen :-). Vem kan slå det i ytterligheter?

Ett snäpp till..

Kiruna Å så flyttar vi fram ett snäpp igen... :-)

Först sa kommunledningen att centrum i nya Kiruna skulle vara klart 2017. Efter något år flyttade de fram till 2018 och sedan 2019. I höstas började de säga 2019-2010. Nu på kommunstyrelsens arbetsutskott i måndags sa Eva Ekelund 2020. När man pratar med kloka kunniga människor om dessa planer är det ingen som kan hålla sig för skratt. Man kan ju se "stadsomvandlingen" som ett skämt men problemet är att det finns människor som drabbas av detta och känner oro. De människor som bor i det område som ska avvecklas vet inte vart de ska ta vägen, inga garantier finns för att ersättningsbostäder kommer att byggas och om det byggs; vad blir hyran? LKAB har fått klartecken att riva bort människors hus och hem men inga krav har ställts på att de ska återuppbyggas.

 

Alla butiker som har verksamhet i området, inga besked finns. Ska de bli utkastade från lokalerna, vart ska de ta vägen, hur ska de försörja sig? OM något byggs i "Nya Centrum" så vill ändå ingen flytta först, ner till en byggarbetsplats. Eller "vill och vill", det skulle vara butikens undergång, ingen kan överleva på en byggarbetsplats med en butik medan större delen är kvar i gamla centrum.

 

Nu behöver de emellertid inte oroa sig så mycket, iaf inte ännu. Nuvarande centrum kommer att stå där det står i minst tio år till.

Sossarna och Moderaterna hindrar utveckling och tillväxt

Kiruna På senaste kommunstyrelsen fanns ett ärende där ett stort antal fastighetsägare i Pojkijärvi ville få detaljplanen ändrad så att de skulle kunna bygga och investera på sina tomter. De flesta var redan permanentboende och många barnfamiljer.

 

Fördelarna med att ändra detaljplanen skulle vara:

- Kiruna kommun skulle tillmötesgå ett önskemål från sina medborgare.

- Det skulle ge tillväxt och arbeten för hantverkare och byggföretag.

- Även barnfamiljer skulle kunna bo på rimliga villkor, idag är detta bara förunnat ett fåtal.

- Företagare i området skulle få bättre förutsättningar för sin verksamhet.

- Värdena på fastigheterna skulle öka om byggrätten blev större.

- Kiruna kommun har redan för tio år sedan bifallit en motion från Centerpartiet om utökade detaljplaner

- Kiruna kommun har även (för tio år sedan) bifallet en motion från Centerpartiet om att ta fram områden för permanentboende i natursköna lägen och strandnära där detta hade kunnat vara ett bra exempel.

- Det skulle förändra företagarnas syn på Kiruna kommun och därmed förbättra företagsklimatet som Kiruna kommun säger sig vilja åstadkomma.

 

Vad tror ni Kommunledningens beslut blev? ...precis; AVSLAG!

 

Argumenten emot var bland annat att om man godkänner sånt här så kan det komma krav på kommunal service!!!

VA?! Hur kan man resonera så? Är det inte precis det vi vill? -Medborgare som investerar och satsar för att bygga sin framtid i vår kommun, det är klart att de kanske vill ha någon kommunal service också, det betalar ju skatt i kommunen. HUR TÄNKER DE?

Ett annat argument emot detta var att det kanske finns sommarstugeägare som inte vill detta. –Ja, kanske men det visste de inget om. Enligt de jag har pratat med så känner de inte till att någon skulle vara emot. Värdet på ALLA fastigheter skulle öka med ökade byggrätter, därav är det svårt att tro att någon skulle vara emot.  


Vilka sitter då i kommunledningen?

-Socialdemokraterna

-Moderaterna

-Samelistan

-Vänsterpartiet

-Feministiskt initiativ

Kiruna-Centern röstade givetvis för att detaljplanen skulle ändras men vi förlorade omröstningen då vi (än så länge) är färre än vad de är. Snart är det val igen…

Redaktionella bloggar

Läsarbloggar