NLL utarmar inlandet

Kiruna På senaste fullmäktigemötet beslutades att NLL ska gå in med 1,5 miljoner till ett gemensamt bolag med Luleå, Boden och Piteå för att arbeta med etableringar av fler serverhallar till kusten. Om de lyckas kommer detta att utarma Jokkmokk, Överkalix, Övertorneå ec. ännu mer. När Luleå växer så är det ALLTID på inlandets bekostnad, varför ska NLL driva på den utvecklingen och hur kommer det sig att politiker från dessa kommuner stödjer den processen?

Sossarna och Moderaterna hindrar utveckling och tillväxt

Kiruna På senaste kommunstyrelsen fanns ett ärende där ett stort antal fastighetsägare i Pojkijärvi ville få detaljplanen ändrad så att de skulle kunna bygga och investera på sina tomter. De flesta var redan permanentboende och många barnfamiljer.

 

Fördelarna med att ändra detaljplanen skulle vara:

- Kiruna kommun skulle tillmötesgå ett önskemål från sina medborgare.

- Det skulle ge tillväxt och arbeten för hantverkare och byggföretag.

- Även barnfamiljer skulle kunna bo på rimliga villkor, idag är detta bara förunnat ett fåtal.

- Företagare i området skulle få bättre förutsättningar för sin verksamhet.

- Värdena på fastigheterna skulle öka om byggrätten blev större.

- Kiruna kommun har redan för tio år sedan bifallit en motion från Centerpartiet om utökade detaljplaner

- Kiruna kommun har även (för tio år sedan) bifallet en motion från Centerpartiet om att ta fram områden för permanentboende i natursköna lägen och strandnära där detta hade kunnat vara ett bra exempel.

- Det skulle förändra företagarnas syn på Kiruna kommun och därmed förbättra företagsklimatet som Kiruna kommun säger sig vilja åstadkomma.

 

Vad tror ni Kommunledningens beslut blev? ...precis; AVSLAG!

 

Argumenten emot var bland annat att om man godkänner sånt här så kan det komma krav på kommunal service!!!

VA?! Hur kan man resonera så? Är det inte precis det vi vill? -Medborgare som investerar och satsar för att bygga sin framtid i vår kommun, det är klart att de kanske vill ha någon kommunal service också, det betalar ju skatt i kommunen. HUR TÄNKER DE?

Ett annat argument emot detta var att det kanske finns sommarstugeägare som inte vill detta. –Ja, kanske men det visste de inget om. Enligt de jag har pratat med så känner de inte till att någon skulle vara emot. Värdet på ALLA fastigheter skulle öka med ökade byggrätter, därav är det svårt att tro att någon skulle vara emot.  


Vilka sitter då i kommunledningen?

-Socialdemokraterna

-Moderaterna

-Samelistan

-Vänsterpartiet

-Feministiskt initiativ

Kiruna-Centern röstade givetvis för att detaljplanen skulle ändras men vi förlorade omröstningen då vi (än så länge) är färre än vad de är. Snart är det val igen…

Demokrati?

Kiruna
Hur kan Stefan Löven vara upprörd över att KD på sitt riksting (i demokratisk ordning) röstar NEJ till DÖ. Det var ju första gången Rikstinget fick ta ställning till frågan. Förväntar han sig att partiledningen ska bestämma hur ombuden ska rösta?
Man kan också fundera på vad som skulle ha hänt om
a: DÖ överlevde denna mandatperiod och
b: Alliansen sedan vann nästa val och
c: och s på sin kongress sa NEJ till DÖ.
Skulle då Sossarna köra över sin kongress och låta Alliansen köra igenom sina budgetar ostört?

å så flytter vi ett snäpp igen

Kiruna Idag på Fullmäktige flyttade kommunen fram planen för "nya Kiruna" ett snäpp till, eller iaf ett halft snäpp.

 

Först sa de att nya centrum skulle vara klar 2017. Våren 2015 sa de att det blir klart 2018 för att fram emot sommaren flytta fram till 2019. Nu idag flyttade de fram till 2019/2020.

 

Jag hävdar att hela centrum med något litet undantag, kanske "Martinssons hörna" och bussgrillen kommer att vara kvar 2025.

 

 

Kommunen erkänner misstag

Kiruna I måndags informerade Trafikverket kommunstyrelsens arbetsutskott om de olika infrastrukturprojekt som pågår i Kiruna. Kommunchefen medgav att den tillfälliga järnvägsstationen var en "katastrof", inte minst pga det långa avståndet till centrum med vinglade turister med stora resväskor längs E-10'an och tung trafik som dundrar förbi.

När beslutet om  tillfälliga järnvägsstatinen togs yrkade Kiruna-Centern på att järnvägsstationen skulle byggas vid fiskoldingen istället (som var ett av alternativen). Det hade varit mycket bättre för Kirunaborna och för våra gäster, men majoriteten bestämde istället det alternativ man nu kallar katastrof. Anledningen var att katastrofalternativet var billigare för LKAB, vilket medförde att staten kunde plocka ytterligare några miljoner ur LKAB. Varför offrar man Kirunaborna för att staten ska kunna plocka ut maximalt här ifrån. 

Kommunledningens plan är att en ny permanent station ska stå klar 2017 :-) Det är nästan lika orimligt som när de säger att hela stade ska vara flyttad 2017, som sedan blev 2018 och nu 2019 ...eller kanske 2021. Jag tror att i princip hela centrum kommer att vara kvar där det är om 10 år,alltså 2025. Då det saknas en plan och idé om hur detta ska gå till så kanske det aldrig blir någon flytt.

 

Reträtten fortsätter...

Kiruna Fram till idag har Kiruna kommun hävdat att de har klart med investerare som ska investera i nya Kiruna. Vi har hela tiden hävdat att deras "investerare" är byggbolag som i sin tur vill ha en beställare som ska ta risken. Beskedet har varit glasklart "Det är investerare som ska gå in med egna pengar". Idag kom första glidningen även på detta område, nu medger Kiruna kommun att det är byggbolag som inte själva kommer att ta risken, alla utom ett. Frågan kvarstår således; kommer någon att bygga upp ett nytt centrum i nya Kiruna? LKAB vägrar att ställa sig som en garant längts bak. Kiruna kommun borde givetvis kräva att LKAB ska garantera att; om ingen annan bygger så bygger LKAB. Som det nu är riskerar vi hela Kirunas existens.

 

Jag minns speciell Niklas Sirén (v) som tog på sig stora kostymen och med ett stort mått av självsäkerhet sa att "Där fick Gunnar Selberg se att det fanns investerare" Nu visar det sig alltså att dessa investerare inte är några investerare.  

Redaktionella bloggar

Läsarbloggar