NLL utarmar inlandet

Kiruna På senaste fullmäktigemötet beslutades att NLL ska gå in med 1,5 miljoner till ett gemensamt bolag med Luleå, Boden och Piteå för att arbeta med etableringar av fler serverhallar till kusten. Om de lyckas kommer detta att utarma Jokkmokk, Överkalix, Övertorneå ec. ännu mer. När Luleå växer så är det ALLTID på inlandets bekostnad, varför ska NLL driva på den utvecklingen och hur kommer det sig att politiker från dessa kommuner stödjer den processen?

Inga kostnader på Kirunaborna, bara lite...

Kiruna Kommunledningen i Kiruna har om och om igen sagt att inga kostnader får landa på Kirunaborna. verkligehten ser emelleritd lite annorlunda ut, det landar kostnader hela tiden på Kirunaborna. Nu senast det nya stadshuset, det som är helt klart är att 30-40 miljoner kommer att landa på Kirunaborna men som avtalet är konstruerat så kan det bli mycket mer. 

Stort sjukhus blir litet sjukhus

Kiruna Nu måste Kiruna kommun spänna musklerna och tala om vem som faktiskt bestämmer. Landstinget och LKAB har gemensamma intressen att bygga så litet sjukhus som möjligt i Kiruna; LKAB får låga kostnader för att ersätta det gamla sjukhuset och NLL får låga kostnader för att bemanna detta lilla sjukhus. Frågan är ska Kiruna kommun låta detta ske?

 

Kiruna kommun MÅSTE nu sätta ner foten och ta kontroll över stadsomvandlingen, det håller inte längre att säga "LKAB har sagt". Givetvis ska kommunen nu meddela LKAB och Landstinget att vårt sjukhus är en jätteviktig resurs för Kirunas fortlevnad och utveckling. Därför kräver vi att sjukhuset ersätts med ett nytt, till sista kvadratmetern, av LKAB. Sedan ska givetvis NLL fylla detta med för Kirunaborna nödvändig sjukvård.

Nu stängslar de in Lompis...

Kiruna Först bestämmer Sossarna, Samelistan och Vänsterpartiet att nya Nikkaluoktavägen ska runda nära lombolo vilket gör att de som bor där tappar mycket av tillgängligheten till naturen. Vi kallade det att de "stängslar in" Lombolo, vi visste inte då hur rätt vi skulle få, nu visar det sig nämligen att Vägverket verkligen kommer att sätta upp STÄNGSEL längs vägen. Allt detta för att renar ibland brukar övernatta i området mellan Lombolo och flyget och SKALL så även kunna göra i fortsttningen, men människorna då?


Rättvis lön?

Kiruna Idag hade vi kommunstyrelsens arbetsutskott. Bland annat så togs ett anställningsavtal för en av cheferna. Lönen bestämdes till drygt 50.000 kronor vilket. Rättvist? Nja så klart inte, om man jämför med de inom omsorgens t ex som har mycket sämre arbetstider och mycket mindre attraktivt arbete och bara halva lönen. 

 

Dessutom ger alltid Kiruna kommun alla högre chefer en garanti att om de av någon anledning inte klarar jobbet och måste gå tillbaka till ett mer ordinärt arbete så får de behålla 80% av lönen. Är DET rättvist? Man kan verkligen undra varför? Min enda förklaring är att det är ett etablissemang som sitter och kliar varandra på ryggen. Det är lite som på medeltiden när skattefogdarna red omkring och klådde fattiga bönder på avgifter bara för att de själva inte hade lust/eller klarade av att arbeta. Nu är det ett annat frälse som skattebetalarna får försörja med oskäliga löner och anställningsvillkor.

 

Stadsflytt utan mark

Kiruna Varför tar Kiruna kommun ansvar för markköpet och klagar vitt och brett på hur besvärligt det är med byråkrati och tröga processer. Det är ju inte Kiruna kommuns problem att vi inte har någon mark dit vi kan flytta staden, det är ju statens problem; om inte staten tar fram lämplig och bra mark åt oss så kan vi inte flytta staden, punkt slut. Då skulle det nog bli fart på byråkratin skulle ni se.

 

Sen kan man ju inte låta bli att undra över huruvida Kiruna kommun har kontroll på detta eller inte. De talar om att ett helt nytt centrum ska vara uppbyggt om fyra år men de äger inte marken och vet inte heller vilken mark de vill köpa då de inte vet hur gruvbrytningen kommer att påverka områdena och de vet inte heller vilka miljöstörande förhållanden som kan ställa till det, med förgiftad mark, E-10’an, flygbuller etc. Det finns ännu ingen fördjupad översiktsplan för området och inte heller någon översiktplan. Givetvis inte några detaljplaner eller bygglov för en enda liten kiosk. De vet inte heller om någon handel (butiker) kommer att flytta enligt deras plan, eller hur finansiärer som banker och andra kommer att ställa sig till att finansiera projektet. Ingenting tycks vara klart med LKAB och om de ska ha någon roll i sammanhanget. Vissa signaler från LKAB tyder på att de inte kommer att ta något större ansvar för detta.

 

Beträffande rennäringen så måste man ge Kiruna kommun, eller kanske Samelistan, klart godkänt. Renarna får tydligen absolut inte drabbas av någon stadsomvandling men annat tycks det vara med oss människor. Senaste exemplet är att Kiruna kommun ska diskutera permanenta skoterförbud öster om Lombolo. Det var ett av Kraven från samebyn för att gå med på att Kiruna kommun skulle få köpa statlig mark i det området.

  • Senaste nytt
  • Läs också:

Redaktionella bloggar

Läsarbloggar