Sivert Mässing

Siverts väderblogg

Jag bloggar om väder, solligan, vädertjänsten, klimatet, miljön, en och annan händelse från livet på landet, Flygmuseet i Luleå och så gör jag historiska tillbakablickar inom Försvarets vädertjänst och Flygvapnet. Jag skriver oftast bara en gång i veckan och då sent på torsdagarna eller på fredagarna. Hittar jag något intressant (o)väder eller nytt väderrekord lägger jag genast ut det här i bloggen eller som nyhetslänk via webbredaktionen. Länkar i blogginäggen är utskrivna i blå fetstil. Aktuella trafik- väder- och klimatlänkar finns nu i ett eget blogginlägg som jag länkar till i blogginläggen.

Busshelvetet och brandbilen

Nu kan vi börja summera ihop februarivädret sen återkommer jag med en månadssammanställning när SMHI har räknat klart. Så här långt kan vi notera att den lägsta temperaturen i länet var -42,8 gr i Naimakka den 6 februari.

Dagens mätvärden ute på Kallax blev följande: I Flygmuseets nederbördskanna hittade jag en del snö som i tinad form blev 10, 1 mm. Där ingår regnskvätten som kom på morgontimmarna och ställde till med en hel del halka. Snödjupet är nu 76 cm och tjälen är 97 cm så den har minskat 2 cm nu när det har varit några milda dagar. Under perioden 2 februari – 1 mars har jag fått ihop 45,7 mm vilket är långt över en normal februarinederbörd i Luleå som är 28 mm.

Skidanläggningarna har följande snödjup:

Björkliden: 60 cm i terrängen och 20 cm i nedfarterna

Abisko/Njuolja: 60 cm i terrängen och 57 cm i nedfarterna

Dundret: Aktuella snödjup saknas

Kåbdalis: 115 cm i terrängen och 115 cm i nedfarterna

Storklinten: 95 cm i terrängen och 80 cm nedfarterna.

Övriga snödjup i länet: Talljärv 140 cm, Porjus 110 cm, Skröven 85 cm, Kalix 83 cm, Harads 73 cm, Arjeplog – Myrheden 70 cm, Tärendö 68 cm.
Källa: SMHI och skidanläggningarnas snörapport.

Länk till aktuell iskarta över Bottenviken

Det förekommer många aktiviteter på Flygmuseet när vi har arbetsdag på torsdagarna som idag när vi har städat upp i ett av förråden och gjort oss av med en massa elektronikskrot som skall gå till återvinning. Även på onsdagskvällarna är det full fart i fordonshallen där några ”gubbar” håller på att renovera ett par fordon som skall ingå i utomhusutställningen när de blir klara.

Det ena fordonet är en transportabel markradio, en buss som har den militära beteckningen typ 9 och är av 1944 års modell. Museets projektbenämning är ”busshelvetet” enlig gubbarna som har ansvar för renoveringen eftersom det finns massor med rost att ta hand om på den. Se bilden nedan.

bussen 

brandbilen

Det andra objektet är en räddningsbil från 1959 som skall hälsa på hos bilprovningen i maj. Det finns mycket jobb kvar på räddningsbilen men den kommer att bli fin när den är klar.

Det finns ett tredje objekt som är under renovering nere i Vännäs och det är ett flygplan, en Mustang som jag inte har någon bild på tillgänglig för stunden.

 

Oktober 2014 blev globalt rekordvarm

Den globala medeltemperaturen för oktober 2014 var den högsta någonsin med 0,74 grader över oktobers medeltemperatur för 1900-talet som är i genomsnitt 14,0 grader. Med mätserier som går tillbaka till 1880 blev oktober 2014 den varmaste någonsin. Detta är också också den tredje månaden i rad och den femte av de senaste sex senaste månaderna med en rekordhög globala temperaturen för respektive månad (juli var den fjärde högsta).

Den rekordhöga globala temperaturen under oktober uppstod av att värmen var ganska jämnt fördelad mellan norra och södra halvklotet. Södra halvklotet var allmänt rekordvarm både över mark- och havsområden. Det norra halvklotet var den tredje varmaste oktobermånaden oktober, med rekordhög medeltemperatur över haven.

temperatur under oktober

Den 5 oktober tangerade Bjørnøya på Svalbard sitt oktoberrekord på 11,0 grader från år 2000. Temperaturmätningar har pågått i Bjørnøya sedan 1937. För både Svalbard lufthavn och Ny-Ålesund var detta den näst varmaste oktobermånaden som observerats efter 2000 sedan mätningarna inleddes där 1975 respektive 1974. Månaden var även den nederbördsrikaste som observerats vid Svalbard lufthavn. Det gamla oktoberrekordet härrörde från år 2000.

nederbörd oktober

De flesta mätstationer i Japan uppmätte nederbördsmängder som var över eller mycket över genomsnittet under oktober. Tyfonerna Vongfong och Phanfone drabbade Japan med ungefär en veckas mellanrum och har bidragit till de höga nederbördsmängderna.

signifikant väder

En tropisk cyklon som döptes till Hudhudslog drog in över kusten i sydöstra Indien i mitten av oktober, som medförde kraftiga regn över regionen. Ett lokalt område i delstaten Andhra Pradesh rapporterat en 24-timmars nederbördmätning på 380 mm.

medeltemperatur jan-okt

De första tio månaderna 2014 (januari-oktober) var den varmaste motsvarande period sedan mätningarna startade 1880. Den globala medeltemperaturen blev 0,68 grader medel som är 14,1 grader, det slog det tidigare rekordet med 0,02 grader satt 1998 och tangerades under 2010.

Den senaste 12-månadersperioden, november 2013  till oktober 2014 slog temperaturrekord för alla tiders varmaste 12-månadersperiod sedan 1880 med 0,69 grader över genomsnittet, med november 2013 och maj, juni, augusti, september och oktober 2014 som alla var rekordvarma för sina respektive månader. Med största sannolikhet kommer 2014 att slå alla rekord som varmaste året sedan 1880.

Manua Loa

Vid Mauna Loa på Hawaii som mäter koldioxid i atmosfären uppmättes ett månadsmedelvärde på 395,93 ppm, det är 2,27 ppm högre än under oktober 2013 som var 393,66 ppm. Faktum är att det har slagits nya rekord varje månad sedan mätningarna vid Mauna Loa startade 1957. Källa: NOOA och SMHI 

Du kan läsa mer om koldioxidmätningarna som startade vid Mauna Loa på Hawaii 1957 med mätserie fram till idag i blogginlägget från 14 november.

Här kommer du till blogginlägger

Människan påverkar hela planetens funktion har FN:s klimatpanel slagit fast. Allt ifrån klimat, smältande glaciärer och havsisar, stigande havsnivåer, flöden av vatten, atmosfärens syre, kväve, drickbart färskvatten och annat som är en förutsättning för allt liv på jorden påverkas. Våra hav är allvarligt hotade av överfiskefiske som sker inom EU och runt om i världen. Det finns för många båtar som tar upp för mycket fisk som hämmar återväxten och använder destruktiva fiskemetoder som bottentrålning, som förstör havsbotten och gör att många fiskbestånd är nära utrotning. Under de senaste 100 åren har bestånden av stora fiskar som tonfisk, torsk, haj och rocka minskat med två tredjedelar. Dessutom innehåller fet fisk i Bottenviken dioxin som i höga halter kan påverka utvecklingen av hjärnan och nervsystemet som bland annat kan ge beteendestörningar. Dioxin misstänks också påverka immunförsvaret, fortplantningsförmågan, hormonsystem samt orsaka cancer.

I Ryska Arktis är oljebolagens utsläpp en dold miljökatastrof där föroreningarna sprider sig långt utanför landets gränser. När oljan läcker ut förgiftas åkermark och skadar växtlighet och djurliv innan den rinner ut i floderna. Människors traditionella livsstil hotas när de inte längre kan jaga, fiska eller bedriva jordbruk och då blir det omöjligt för dem att försörja sig själva. Beräkningar som Greenpeace har gjort 2014 pekar på att olja motsvarande mer än 18 000 tankbilar rinner ut i Norra ishavets sårbara arktiska havsmiljö varje år.

Haven vid Arktis och Antarktis står idag inför tre stora hot utöver en oljekatastrof: Det är klimatförändringar, havsförsurning och överfisk. Sjöfarten ökar genom nordostpassagen i takt med att sommar-isen drar sig tillbaks. Här finns växter och djur som är anpassade till det hårda klimatet och är beroende av Polarisen. 1991 efter en lång Greenpeacekampanj, enades 39 länder om det Antarctic Treaty som förbjuder all mineralexploatering i Antarktis i 50 år.

Arktis bör omedelbart bli ett maritimt reservat med förbud mot all industriell verksamhet som oljeexploatering och fiske. Det behövs ett förbud för att ge ekosystemen i Arktis en chans att överleva de på-frestningar som klimatförändringarna för med sig. Med krympande isar blir ytorna mindre för isbjörnar och valrossar. När djuren trängs ihop på en mindre yta är risken stor att det uppstår panik med risk för att ungar och vuxna djur blir ihjältrampade. Några forskare från US Geological Survey och Environment Canada har följt en isbjörnspopulation mellan 2001 - 2010 och fann att populationen minskade nästan med hälften. Isbjörnarna fångades i södra Beauforthavet, märktes, återutsattes och följdes upp från 2001 - 2010. År 2004 fanns cirka 1600 djur i populationen, isbjörnstammen krympte sedan till cirka 900 djur 2010. Forskarna fann en dramatisk ökning av unga ungar som svalt till döds. Forskarna skyller det främst på den krympande havsisen i samband med den globala uppvärmningen. Endast två av 80 isbjörnsungar som märkts och följts upp mellan 2004 - 2007 överlevde sa forskarna.

blek novembersol

November har varit grå över stora delar av landet med undantag för Norrbottens län. Här skiner en blek morgonsol över fritidsgåren i Råneå den 19 november

Här kan du ta del av oktobervädret i länet och landet i stort

Oktobervädret klotet runt, oktober 2014 - mycket varmt i Europa

Ta det lugnt ute på vägarna, anpassa farten efter väglaget och håll avstånden, det är vinterväglag i länet som ger ökad olycksrisk. Där det är saltat finns stor risk för att vilt är ute på vägen och slickar salt.

Väderbloggens Väder- Trafik- Nöjes- och Klimatlänkar kommer du till här

Länksidan är uppdaterad 2014-11-14 med en avståndstabell och länk till Fritidsförvaltningens Sportoteket i Luleå under "Trafik- och Nöjeslänkar". Nu finns det totalt 60 länkar i länksamlingen.

Ny frisering av säsongslägsta o veckans snörappor

Kallast under natten har det varit i Nedre Soppero som friserade sitt säsongslägsta ännu en gång och noterade -29,7 gr.

Övriga kylslagna platser i länet var Karesuando -28,1 gr, Vittangi -27,9 gr, Nikkaluokta -27,4 gr, Rensjön -26,2 gr och Naimakka -25,0 gr.

Veckans snörapport i länet är lika kort som vanligt den här årstiden eftersom det har varit en ovanligt mild höst. under helgen kommer det påspädning med snö så räkna med att det kan bli besvärligt väglag då. Normalt brukar Luleå ha kvarliggande snötäcke från 11 november men det har börjat bli allt mer ovanligt med snö så tidigt på vintern. I södra Sverige har det satts 13 nya temperatur-rekord under 1-3 november.

Här kan du ta del av temperaturrekorden

Skidanläggningarna rapporterar: Det saknas aktuella uppgifter från Dundret, Kåbdalis 5 cm i terrängen och 50 cm i nedfarterna.

Övriga snödjup i länet: Katterjåkk 40 cm, Esrange Kiruna 13 cm, Jäkkvik 4 cm, Arjeplog Myrheden 1 cm, Tärendö 6 cm, Kangos 3 gr, Saittarova 3 cm, Sadjem 4 cm, Jokkmokk 1 cm, Murjek 6 cm. Källa: SMHI

Här öppnar du fjällvädersidan

diagran över snödjup

Ovan är ett diagram från Kallax Väder på F 21 med normalt, maximalt och minimalt snödjup dag för dag under åren 1944 - 2002. Från 2002 fram till idag har jag inte hittat motsvarande diagram på Kallax Väders databas.

Vid Mauna Loa på Hawaii som mäter koldioxid i atmosfären blev oktober månads medelvärde 395,93 ppm. Under oktober 2013 var medelvärdet 393,66 ppm. Sett över tiden har det varit i snitt en årlig höjning med 2 ppm, där senaste årens ökning har varit 2,5 ppm. Dygnsmedelvärde den 12 november var 396,81 ppm, senaste fem dagarna har det ökat med 0,22 ppm. Vi går mot en ny vinter med nya rekordhöga koldioxidvärden i atmosfären. Faktum är att ett nytt rekord har slagits varje år sedan mätningarna startade 1957. Då var halten koldioxid 316 ppm och ansågs redan då att det var rekordhögt. Före industrialismen låg nivån stadigt på 280 ppm för att därefter öka alltmer i takt med att vi började använda kol, olja och naturgas för uppvärmning och fordonsbränslen.

Den symboliska koldioxidgränsen 400 ppm passerades första gången den 9:e maj 2013 vid Manua Loa Hawaii då man registrerade 400,08 ppm. Nivån höll sig däröver sedan någon vecka innan den åter sjönk under 400 ppm. I år, 2014, passerad koldioxiden i atmosfären 400 ppm redan i mars och för första gången i historien. Varje år når koldioxidmängden ett maximum under maj månad som i år hamnade maximalt på 402,34 ppm uppmätt 19 maj vid Manua Loa på Hawaii. Efter det minskar mängden koldioxid under norra halvklotets sommarmånader i takt med att träd och annan växtlighet binder koldioxid från atmosfären och når ett minsta koldioxidvärde runt månads-skiftet september-oktober, för att sedan åter öka. År 2015 kommer koldioxid-mängden att komma upp över 400 ppm redan i januari och vara ännu längre in på sommaren än i år. Prognosen är att maximum under maj 2015 kommer att hamna på rekordhöga 405 ppm.

koldioxiddiagram

Ovan är ett diagram på koldioxidmätningarna på Manua Loa på Hawaii från det att koldioxidmätningarna startade där 1957 fram till dagens värden. Sedan 1956 har Mauna Loa Observatory övervakat och samla in uppgifter rörande luftförändring och är känt speciellt för kontinuerlig övervakning av atmosfärisk koldioxid som ibland kallas Keelingkurvan. Enligt NOAA är Mauna Loa världens äldsta fortlöpande övervakningsstation för koldioxid i atmosfären.

Metan är en växthusgas som värmer upp atmosfärenmer än koldioxid, men nämns inte lika ofta i debatten som koldioxid. Metan bildas bland annat från tinande växtdelar när glaciärerna och permafrosten tinar och till viss del från djurhållningen i jordbruket. Nya beräkningar under 2014 visar att 17 miljoner ton metan frigörs varje år från sedimenten på havsbottnen i Östsibiriska havet till atmosfären. Det innebär en fördubbling jämfört med de beräkningar forskar-gruppen gjorde i en uppmärksammad artikel i Science 2010. Metangasen finns i olika former i bottensedimenten. För det första är det metan i permafrost som ursprungligen låg på land men som kommit under vattenytan i samband med att havsvattennivån steg när senaste istiden slutade för 7 000 år sedan. För det andra rör det sig om fruset metan (metanhydrat) i och under permafrosten i havsbotten. Slutligen är det enorma bubblor med naturgas som kommer från djupliggande oljekällor som hålls kvar där så länge permafrosten inte smälter. I jordbruket utfordras djuren med kraftfoder som kosttillskott, det gör att idisslarna får en jäsningsprocess i sina magar. I den jäsningsprocessen bildas metangasen, så om idisslarna skulle få en minskad mängd kosttillskott så skulle metangaserna i deras magar minska. Djuren som går ute på betesmarker har mindre klimatpåverkan än djuren som som hålls inomhus året runt.

Den tredje växthusgasen är lustgasen som är en kväveförening och är den kraftigaste växthusgasen. Lustgasen avdunstar och försvinner upp i luften från den kvävebaserade konstgödseln som används bland annat vid spannmålsodling och odling av andra grödor i det icke ekologiska jordbruket. Här behövs en omställning till en större andel ekologiskt jordbruk. Ett kilo lustgas värmer upp atmosfären lika mycket som tre hundra kilo koldioxid. Användningen av kvävebaserad konstgödsel spär även på övergödningen av våra vattendrag och rinner så småningom ut i Bottenviken och Östrersjön.

Här hittar du resultat från SMHI:s klimatforskning vid Rossby Centre

Lite väderkuriosa:Under gångna året har vi haft namngivna stormar med orkanstyrka som förorsakat stora skador, storbranden i Västmanland under värmeböljan, åskväder, skyfall och översvämningar. Det finns dock alltid någon har haft det värre. Varje år drabbas USA av i genomsnitt ca 100.000 åskaväder varav 10.000 är kraftiga, 5000 översvämningar, 1000 tromber och i genomsnitt 2 orkaner som drar in över land och förorsakar stora materiella skador och dödsfall i sin väg. Dessutom drabbas landet av vinterstormar, intensiva värmeböljor sommartid, kraftiga vindar, skogsbränder och andra dödliga oväder. Källa: National Weather Service StormReady

Nedre Soppero putsade sitt eget säsongslägsta

Nedre Soppero putsade sitt eget säsongslägsta från i natt under förmiddagen då temperaturen dippade ner på -28,3 grader. Ett säsongslägsta som kan putsas ytterligare under kommande natt, då det är klart uppe i nordöstra hörnet en natt till innan stora stygga molnet drar in under helgen. Klockan 19 i kväll rapporterade Nedre Soppero -21 grader.

Övriga 19-temperaturer under 20 grader i länet: Karesuando -25 gr, Vittangi -21 gr, Gällivare -21 gr, Pajala-23 gr, Vajmat -21 gr.

Ett axplock på norra halvklotet: Cambridge Bay i Kanada -26 gr, Danmarkshavn på Grönland -24 gr, Jakutsk i östra Sibirien -42 gr. 

Källa: SMHI med fler vädersidor

Ny säsongslägsta temperatur -27,5 gr uppmättes i natt

Ny säsongslägsta temperatur uppmättes i natt i Nedre Soppero där det var bistra -27,5 grader. Övriga kylslagna platser i länet var Nikkaluokta -26,9 grader, Karesuando -26,7 grader, Vittangi -26,1 grader, Naimakka -24,3 grader, Rensjön och Esrange Kiruns -24,2 grader.

Mest snö i länet har Kattejåkk 40 cm, Esrange Kiruna 13 cm och Vittangi 8 cm. Källa: SMHI

Oktobervädret klotet runt

Tropiska cykloner stod för mycket av väderdramatiken under oktober. Norge drabbades av extremt kraftiga regn med bortspolade hus och översvämningar. I Australien, Sydamerika och södra Europa förekom perioder med extrem värme under månaden.

Det mesta under månaden kom att handla om värmen. Den 5 noterades extremt höga temperaturer i Nordnorge. Reipå mätte då 21,1 grader, den högsta temperatur som uppmätts på Nordland fylke i Norge. Ute vid Nordøyan fyr slogs det gamla oktoberrekordet från 2000. Där har man mätt temperaturen sedan 1890.

Vid ett par tillfällen under månaden fördes för årstiden extremt varm luft norrut från Nordafrika och vidare in över Spanien och Italien. Temperaturer på omkring 35 grader rapporterades då från Sicilien, Sardinien och södra Spanien.

Resterna av den tropiska orkanen Gonzalo nådde Europa den 20 och drog därefter ner över sydöstra Europa där stora regnmängder föll i Grekland kring den 25.

Regnigt var det även i södra Norge där det lokalt föll mer än 300 mm mellan den 26 och den 28 oktober. Allra mest under dessa dygn fick Opstveit i fylket Hordaland med totalt 332 mm. I samma fylke fick Eikemo ta emot 152 mm under 24 timmar. Det ymniga regnet gav upphov till översvämningar och bortspolade hus. Två stationer, Sogndal - Selseng och Mariedalsoset, vilka båda mätt nederbörden sedan 1895 upplevde sin allra blötaste oktobermånad. Källa:,SMHI

klotet runt

Temperaturfördelningen under oktober. Bilden är hämtad från SMHI

Oktobervädret klotet runt, oktober 2014 - Mycket varmt i Europa

 

Namn: Sivert Mässing  Bor: i Råneå Jobbar: Tillsyningsman för SMHI:s strålningsstation i Luleå som jag tittar till tre gånger i veckan. Under många år jobbade jag på Kallax väder på F21. Övrigt: Pensionär, torsdags-gubbe på Flygmuseet F 21 på Kallax och fritidspolitiker (MP) i landstingets Hälso- och sjukvårdsberedning mitt och fritidsnämnden i Luleå kommun.

Redaktionella bloggar

Läsarbloggar