Johan Eriksson

Politisk redaktör på Norrbottens-Kuriren. Här på bloggen lägger jag upp tankar och texter som inte passar in i papperstidningen. Det blir både politik och en del annat.

Vidrig relativisering av Kristallnatten

Kristallnatten blev förintelsens startpunkt.

Butiker förstördes, judar misshandlade, mördades eller tvingades till självmord. Omkring 30.000 tyska judar fängslades för att senare skickas till koncentrationsläger.

Över hela världen uppmärksammas det i kväll att det är i dag 75 år sedan Kristallnatten ägde rum. Dessvärre tar många av manifestationerna i Sverige obehagliga uttryck.

I Stockholm skändar nazister förintelens offer genom en demonstration till stöd för Gyllene gryning. Det är så ondskefullt och äckligt att det inte ens går att sätta ord på.

Men nästan lika vidrig är vänsterns relativiserande av Kristallnatten.

Jag har som nyhetsreporter själv bevakat en Kristallnatten-manifestation där demonstranterna skanderat saker som "krossa Israel", "inget jävla rassetjafs, arbetarklass mot överklass" och "leve intifadan".

I Göteborg har man i år tvingats hålla två separata demonstrationer på grund av vänstergruppernas agerande. Den ena, som arrangeras av 9 novemberkommitten är en bred och opolitisk manifestation mot rasism och antisemitism.  I den andra, där det är oklart vad man manifesterar mot, deltar Vänsterpartiet, Rättvisepartiet socialisterna och Kommunistiska partiet.

Det var knappast en tillfällighet att Barack Obama under sin Sverigevistelse besökte en synagoga och markerade sitt stöd till Sveriges judar.

Antisemitismen växer i Sverige. Allt fler judar känner sig otrygga. Och hatet kommer allt oftare från vänsterkanten.

Replik från S: "Taskig gubbslemsattityd"

Riksdagsledamöterna Maria Stenberg, Hannah Bergstedt och Tomas Nilsson svarar här på torsdagans ledarstick Osmakliga sossar i riksdagen:

"Den borgerliga regeringen med Moderaterna i spetsen har under sin regeringstid minskat och minskat på anslag för arbetsmiljöarbete, det är fakta som inte går att bortse ifrån, Johan. För med ett enda pennstreck tog Arbetslivsinstitutet bort, pengar till utbildning av regionala skyddsombud försvann och Arbetsmiljöverket har fått minskade anslag.

Ett tag ägnade sig den dåvarande moderate arbetsmarknadsministern Littorin, sig åt tankar om att klistra ”smilisar” på dörren var nog ett bra sätt att arbeta med arbetsmiljöfrågor. Som tur var så begravdes den idé i någons byrålåda.

Tolv personer har dött på sina arbetsplatser i Norrbotten sedan 2009, det är en sorg. En nolltolerans för dödsfall på jobbet med en politik för ett bättre arbetsmiljöarbete borde vara en självklarhet.

Som avslutning kan vi bara konstatera att Johan Eriksson ägnar sig åt osmakligheter och försök att förminska en av länets kvinnliga riksdagsledamöter. Det är inget annat att ha en rätt så taskig gubbslemsattityd, när Johan Eriksson avslutar med att skriva att Hannah Bergstedts inlägg var gulligt. "

Maria Stenberg (S)

Hannah Bergstedt (S)

Tomas Nilsson (S)

Arbetsplatsolyckorna har minskat

Timbro Medieinstitut har publicerat en rapport om nyhetsbevakningen av den tragiska dödsolyckan på SSAB i Luleå för ett par veckor sedan.

Totalt har man granskat 32 artiklar, tv- och radioinslag under veckan efter olyckan i Luleå.  Resultatet visar att medierna inte brytt sig om att kontrollera fakta före publicering.

I stället för att undersöka lättillgängliga statistiska uppgifter har man helt okritiskt rapporterat utifrån fackets beskrivningar om att arbetsplatsolyckarna har ökat sedan 2006. Dessutom ofta med tillägget att det beror på att regeringen dragit ner på resurser till Arbetsmiljöverket samt att fler arbeten lagts ut på entreprenad. 

Timbro Medieinstitut skriver så här:

"Har olyckorna ökat? Enligt statistik från Afa försäkring och Arbetmiljöverket har risken för allvarliga arbetsolycksfall varit relativt stabil sedan 2004. Det skedde en nedgång runt 2009 då produktionen var lägre med anledning av finanskrisen. Arbetsmiljöverkets statistik från än längre tillbaka visar en stark minskning av antalet dödsolyckor inom tillverkningsindustrin. Att hävda att det specifikt skett en ökning sedan 2006 är därmed inte sant. Inte heller bland unga har antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro ökat nämnvärt över längre tid. På kort sikt har siffrorna stigit, mest på grund av att det skedde en nedgång 2009 och att olyckstalen nu är tillbaka i samma nivåer som innan".

När det gäller Arbetsmiljöverket så har antalet inspektörer minskat. Där stämmer verkligheten med LO:s progaganda. Men inspektionerna har samtidigt blivit fler. Det verkar alltså ha skett en effektivisering av arbetsmiljöarbetet. 

Timbro Medieinstitut har bara tittat på nyhetsartiklar i SVT, SR, DN och SvD. Men lokala medier har också helt okritiskt köpt fackets version. 

Dödsolyckan har inte minst renderat mängder av krönikor, ledare, debattartiklar och även en riksdagsdebatt. 

Europaparlamentarikern Marita Ulvskog (S) åkte till och med upp till Luleå för att komma med ett grundlöst påstående om att "nuvarande regering låter arbetsmiljöfrågorna förfalla". 

De flesta är nog vid det här laget medvetna om vad Marita Ulvskog går för. 

Men det är beklämmande att så många riksdagsledamöter och opinionsbildare i Norrbotten inte verkar tveka många sekunder innan man använder två dödsolyckor, vars orsak inte är utredd, i syfte att kasta skit på både företag och politiska motståndare.

Rapporten finns att ladda ner här

 

 

 

Skona Kiruna från moralpanik

Jorden har inte gått under. Det har däremot öppnat en strippklubb i en av Kirunabostäders lokaler. 

Jag kan verkligen förstå om kommunala Kirunabostäder inte vill ha verksamheten i lokalen - och som det verkar är det bara för bostadsbolaget att säga upp hyresavtalet. 

Kommunen slipper genom en avtalsuppsägning åtminstone köpa strippklubben för att bli av med den, som Jönköping ansåg sig nödgade att göra för ett år sedan. 

Kampen mot sexism är viktig. För viktig för att låta frågan om en laglig strippklubb gå till överdrifter. 

Om jag tillåts gissa tror jag att en strippklubb i Kiruna långsiktigt har väldigt små chanser att överleva. I små städer som brukar det råda en stark social kontroll. Den frekvente strippklubbsbesökaren lär därmed ganska snabbt bli observerad och utsättas för moralisk påverkan från sin omgivning. 

Å andra sidan behöver man inte färdas längre än till vårt nordiska grannland Danmark för att stöta på en betydligt mer tillåtande attityd till striptease såväl som till narkotika och sexköp. Men resan till Danmark är längre än man tror. 

Arbetslivsforskningen är inte nedlagd

Arbetsplatsolyckorna har ökat något på sistone, vilket uppmärksammats flitigt i medierna den sista tiden. 

"Det kan ju inte bero på att Arbetsmiljöverket har fått minskade resurser, så dum är ju ingen" skrev Aftonbladets Lena Mellin i måndags.

Jodå. Precis så dum verkar det vara ganska många som är. Inte minst Marita Ulvskog. 

Hon verkar inte tveka att utnyttja de tragiska dödsolyckorna på SSAB i Luleå för egen personlig vinning.

Det märkligaste som påståtts i efterdyningarna av dödsolyckorna måste hittills ändå vara att regeringen skrotat all arbetslivsforskning.

En enkel googling visar att det åtminstone finns fler än tio institutioner i Sverige som sysslar med precis detta.

De heter inte längre "Arbetslivsinstutet" och de är förmodligen inte längre befolkade av "forskare" tillhörande arbetarrörelsen.

Men om man på allvar bryr sig om arbetsmiljön kan det kan inte vara det viktigaste?

 

 

Redaktionella bloggar

Läsarbloggar