Projektet hade två delar med start och genomförande 2010. Båda riktade sig till asylsökande barn och sådana som fått uppehållstillstånd. Boden har många invånare i de kategorierna.

Gemensam nämnare var integration. Ena delen handlade mer om marknadsföring, den andra hade tyngdpunkt på träning och aktiviteter.

Konflikter
Syftet var att erbjuda de nya bodensarna en så bra idrottsverksamhet att de valde att stanna kvar i kommunen. Dessutom ville man sammanföra ungdomar med utländsk bakgrund med svenska för att minska risken för konflikter i skola och på fritiden.

Väldigt vällovligt, ansåg Bodens kommun. 250.000 kronor per projekt anslogs via näringslivsförvaltningen som har integration under sina vingar.

På Bodens kommun är man nöjd med vad som kom ut.

- Vi har fått en bra redovisning av vad man har gjort och jag har träffat en del av dem som vi vill integrera. De är glada för aktiviteterna, säger Jeanette Nilsson, näringslivschef. Valuta för pengarna? Svår fråga. Men en halv miljon kronor för ungdomar och sport är väl använda pengar.

Hon tycker inte att det finns något att anmärka på klubbens del i projektet.

- Redovisningen har varit bra, tycker vi.

Magert?
Ekonomiska redovisningen kan tyckas litet mager?

- De har visat vad man gjort via olika poster. Men vi ska titta på projektet ännu en gång när integrationsfrågor överförs till skolan.

Åtminstone två saker kan ifrågasättas. Något besök av BBK Fotboll på Prästholmsskolan inom dessa två projekt har inte synts till, enligt rektor Patrik Björklund.

Spelare från A-laget med utländsk bakgrund skulle dessutom komma till Svenska för invandrare, SFI, och föreläsa. Det blev tydligen bara en gång. Se vidstående artikel.