Stoppa skotrar längs Vassara älv

FÖR OSS boende vid Vassara älv orsakar skotertrafiken stora problem med buller och avgaser in i våra bostäder och i vårt
område. Att det är olämpligt med en skoterled intill ett
bostadsområde och längs
Gällivares populäraste vandringsstig, Strandpromenaden, och kommunens skidspår borde väl alla förstå.

 

För oss är buskörningen bara toppen på ett isberg. Det stora problemet är mängden skotrar som trafikerar skoterleden längs älven och många kör till Q8 för att tanka och handla.

 

Bullret från skotrarna är mycket störande men det mest allvarliga är skotrarnas enorma föroreningar som gör att många får problem att andas.

 

Mycket olämpligt med led
Av Sveriges befolkning har mer än 20 procent astma eller allergier och är känsliga för
luftföroreningar. Utsläpp under en timme från en mindre skoter
på 48 kW motsvarar utsläpp
från en katalysatorbil som kör
810 mil. En skoter på 96 kW ger
dubbelt så mycket utsläpp,
vilket motsvarar 1.620 mils
bilkörning.

 

Utsläppen består bland annat av kolmoxonid som vid höga koncentrationer ger kvävning och det som stinker är kolväten som är cancerframkallande.

 

På grund av skotertrafiken har astmatiker och allergiker stora problem att vistas nära Vassaraälven och det händer att man får svår andnöd och måste hämtas med bil.

 

I en skrivelse till Gällivare kommun har 123 personer boende i området vid Vassara älv framfört att det är mycket olämpligt med en skoterled längs Vassara älv.

 

Enligt skoterklubben har man åtta mil skoterled. Är det för mycket begärt att någon kilometer längs Vassara älv lämnas fri från skotertrafik för att det ska bli en bra miljö för närboende, skidåkare och gående efter Strandpromenaden?Astmatiker
 
 
  • Mest läst på Kuriren.nu
  • Senaste nytt
  • TT
Skicka in ditt klipp!