Debatt: Forskning i världsklass

Alliansens långsiktiga mål är att
Sverige ska ha en högskoleutbildning och forskning i världsklass. Sedan vi fick väljarnas förtroende att leda landet har vi stärkt den högre utbildningen och forskningen.

 

Alliansen har gjort det största resurstillskottet någonsin till svensk forskning. För Luleå tekniska universitet (LTU) innebär det att grundpengarna till forskning under fyra år ökar med en bra bit över tio procent. Med de nya pengarna införs en ny modell för att fördela skattepengar till forskning. Lärosätenas
förmåga att få sin forskning publicerad och citerad och förmågan att skaffa extern
finansiering påverkar hur stora anslag man får. Syftet är att främja kvalitet. LTU är ett lärosäte med många duktiga forskare och många
kontakter med samhället. Därigenom har LTU goda möjligheter att komma väl ut i
fördelningen av pengar till forskning.

 

 

Förutom att öka anslagen direkt till universitet och högskolor har alliansen avsatt pengar till en särskild satsning inom medicin, teknik och klimat. Det handlar om att bygga upp världsledande forskning. Lärosäten har fått söka pengar i konkurrens. LTU har själva och med andra fått särskilda medel för att forska om hållbart nyttjande av naturresurser och energiforskning. Den satsningen stärker LTU.

 

En åtgärd som regeringen har genomfört är att inrätta nya innovationskontor för landets lärosäten. Innovationskontoren ska stödja nyttiggörandet av forskningsresultat genom kvalificerad rådgivning inom bland annat
patentering, licensiering och kontraktsforskning. Därmed ökar möjligheterna att resultat från forskning i Luleå ska komma samhället till del genom nya produkter, tjänster och insikter.

 

 

Alliansregeringen genomför för tillfället en stor kvalitetssatsning på den högre utbildningen. Under de närmaste åren kommer 500-600 miljoner att tillföras. Samtidigt införs ett nytt sätt att fördela pengar till utbildning. Hur mycket pengar LTU och andra lärosäten i slutändan får beror på hur bra utbildning man driver. Högre kvalitet ger mer pengar. Det ger bättre utbildningar. Därmed kan studenter bli mer förberedda för forskning, arbete eller företagande efter examen.

 

Nya forskningspengar och en ökade
kvalitetet i grundutbildningen lägger en grund för LTUs fortsatta utveckling. Detta är
betydelsefullt för Luleå, men också för landet som helhet.

 

 
 
  • Mest läst på Kuriren.nu
  • Senaste nytt
  • TT
Skicka in ditt klipp – tävla om fina priser!