En stor del av förlusterna beror på strukturkostnader, bland annat för att stänga olönsamma butiker, skriver Dagens industri.