Östen Mäkitalo, en av mobiltelefonins absoluta förgrundsgestalter, har avlidit hastigt och oväntat vid en ålder av 72 år. Han sörjes närmast av hustrun Monica, en dotter och tre söner.

Östen Mäkitalo föddes i den lilla byn Koutojärvi i södra Tornedalen. Efter studenten anställdes Östen Mäkitalo vid dåvarande Televerket redan innan han tog sin examen vid KTH. Efter inledda doktorandstudier utsågs han redan som 29-åring till forskningschef för Televerkets Radiobyrå. Här fick den unge forskaren det utrymme och de resurser han behövde för att driva projekt där teknikutveckling förenades med förmågan att se nyttan för användaren. Under åren på Radiobyrån föddes innovationer som personsökaren (MBS), automatisk kanalsökning (RDS) för bilradio, men framför allt var han med att lägga grunden för modern mobil telefoni.

Östen Mäkitalos roll för skapandet av mobiltelefonin är ovärderlig. Det var inte så att han ensam uppfann mobil telefoni, och han skapade inte på egen hand det första systemet- NMT. Östen Mäkitalo var inte ensam, men hans insatser var helt avgörande. Det var han som tog initiativ till experiment och tester, han utmanade existerande sanningar och han hade en visionär syn på vad det var som skulle åstadkommas. Viktigast var visionen att det måste gå att ringa utan att på förhand veta var mottagaren befinner sig. En insikt som blev revolutionerande och gjorde det nordiska NMT och efterföljaren, det europeiska GSM, världsledande. Det bidrog i sin tur till Telias, Soneras och sedermera TeliaSoneras framgångar som ledande mobiloperatör.

Artikelbild

| vacker sol. Solnedgång över residensstaden sedd från Gråsjälören den 8 juni 2011. Foto: Gunnar A Kajander

När NMT-systemet utvecklades visade Östen inte bara skicklighet och visionär förmåga. Han var även beredd att ta risker och sätta saker på sin spets, men framför allt visade han på förmågan att alltid sätta användaren i fokus. Hans förmåga att se teknik och användare i ett sammanhang var unik. Han utgick alltid från individens behov av att göra vardagen lite enklare, även om individen själv inte alltid visste att behovet fanns. Utvecklingen av mobil telefoni är det mest kända exemplet men listan kan göras längre. Personsökaren (populär på 1980-talet) och den automatiska kanalsökningen för radio är redan nämnda. Dessutom kom Östen Mäkitalo att delta i den forskning som lett fram till dagens HDTV och möjlighet att digitalt överföra ljud och bild. När en ljudfil laddas ned eller en cd-skiva skapas, så bygger det på forskning där Östen Mäkitalo spelat en stor roll.

Efter en tid som chef för Telia Research med ansvar för koncernens teknikutveckling som helhet, fick Östen Mäkitalo vid sekelskiftet möjlighet att fördjupa sig i det vi i dag känner som trådlösa nätverk. HotSpots, W-lan, WiFi . Återigen var han i centrum för utvecklingen och nyttan för användaren - denna gång inte som utvecklare av tekniken som sådan utan som inspiratör till helt nya användningsområden.

Efter sin pensionering återgick Östen Mäkitalo till KTH, nu som gästprofessor. Östen Mäkitalo erhöll en rad utmärkelser, t.ex. Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens guldmedalj, H.M. Konungens medalj. Han var hedersdoktor vid Chalmers och ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien.

Östen Mäkitalo fick se flera av sina visioner förverkligas redan under sin livstid, något som är ytterst få förunnat. Hans framgångar ledde dock aldrig till självgodhet eller ett överlägset beteende. Tvärtom, han älskade att delta i alla diskussioner om hur teknik bryter ny mark, han förkastade inga idéer och uppmanade alla unga forskare att arbeta utifrån sin övertygelse. Han var en handlingskraftig visionär och en äkta folkbildare.

Det är med sorg vi mottagit beskedet att ett geni lämnat oss alltför tidigt.