Irrade Odysseus runt i Östersjön?

Tänk om Odysseus irrade omkring i Östersjön och Nordatlanten och inte i Medelhavet? Tänk om Troja ligger i sydvästra Finland i stället för Turkiet?
Det påstår i vart fall den italienske författaren och fritidsforskaren Felice Vinci i sin bok, Omero nel Baltico (Skandinaviskt ursprung för Homeros dikter), som nu översatts till svenska av Lennart Kankaanranta från Karungi men numera boende i Luleå.

 

Berättelserna i Iliaden och Odyssén tros ha nedtecknas av greken Homeros på 700-talet f.Kr och räknas som den västerländska kulturens äldsta litterära verk. Det har också diskuterats bland "de lärde" om berättelserna är rena fantasier eller verkligen har ägt rum. En överväldigande majoritet av forskare och historiker anser att händelserna i så fall utspelade sig i området kring Medelhavet.

 

Skådeplats i Norden
Italienaren Felice Vinci lanserar den sensationella teorin att skådeplatsen i stället var Norden. Lennart Kankaanranta är övertygad om att Vinci har rätt.

 

- Folk tror att jag är knäpp i huvudet när jag berättar om det, men ju mer jag förklarar så tycker många att det faktiskt kan stämma, berättar han.

 

Lennart Kankaanranta är pensionerad gymnasielärare i naturvetenskapliga ämnen och har ett intresse för historia och kultur som vuxit genom åren. Han läste den engelska översättningen av Felice Vincis bok och blev så fascinerad att han nu översatt boken till svenska.

 

Muntlig tradition
- Vinci menar att dikterna i Iliaden och Odyssén är hämtade ur en muntlig tradition som förts in till medelhavsområdet av Akajerna, som beskrivs som blonda och ljusa. De invandrade från Norden på grund av en kraftig klimatförsämring och bosatte sig i den grekiska övärlden, säger Lennart Kankaanranta.

 

Felice Vinci har gjort en systematisk genomgång av texterna i dikterna kring bland annat geografi, topografi, klimat och även namn på exempelvis orter och vattendrag. Företeelser i Medelhavsområdet jämförs med ett tänkt Östersjöområde under bronsåldern och Vinci hittar bland annat Odysseus hemö Ithaka vid det danska Fyn, Troja och Styx i Finland, Thebe och Athen i Sverige.

 

Han menar att Akajerna fört med sig ortsnamnen till sitt nya hemland i Medelhavsområdet.

 

- Det finns så många orter främst i Finland som bär namn som liknar de i dikterna och verkar snarare ha ett grekiskt än ett finsk ursprung, säger Lennart Kankaanranta.

 

Nytt ljus
Han hävdar att Vinci även ger nytt ljus till bibelns texter.

 

- Om man använder Homeros dikter som källa så menar Vinci att Mosebokens Eden borde legat i nordligaste Finland och att Torneälven för 4.000-5.000 år sedan hette Eufrat, säger han.

 

Vincis teori är att Gud drev Adam och Eva från paradiset (Eden) genom att försämra klimatet. I bibeln beskrivs orsaken, som bekant, till att de ätit av den förbjudna frukten.

 

- Ett av problemen att lansera teorier som denna är att de allra flesta redan "vet" vad som är sant. Det är lite som Gallileis teori om att jorden roterar kring solen som han fick avsvära sig trots att det ju visade sig att han hade rätt, säger Lennart Kankaanranta.

 

Med tanke på Vincis slutsatser så är det extra intressant att både översättningen och bokförlaget är tornedalska. Rätt eller fel är omöjligt att slå fast, men intressant läsning är det onekligen.

 

 
 
  • Mest läst på Kuriren.nu
  • Senaste nytt
  • TT
Skicka in ditt klipp!

Kultur

Recensioner