Thorslund är dessutom vice styrelseordförande i det nationella nätverket "Surfa Lugnt" och har tidigare bland annat arbetat som enhetschef på dåvarande Närings- och teknikutvecklingsverket, Nutek.

Ewa Thorslund tillträder den 7 maj.