Vilket den uppenbarligen ändå inte kan. Inbäddade i statens omsorg verkar vi i stället ha blivit allt mindre trygga. Särskilt utanför hemmets trygga vrå.

Oftast är det kvinnorna som känner mest oro. I en enkät i gårdagens Kuriren uttryckte flera kvinnliga Luleåbor också att de känner sig otrygga när de vistas ensamma ute.