FÖR NÅGRA veckor sedan kunde man läsa i Norrbottens-Kuriren om mätning av strålning av trådlösa datanätverk på Tunaskolan i Luleå. Anställda på skolan i Luleå hade upplevt hälsobesvär.

Forskaren och docenten i medicinsk fysik Kjell Hansson Mild rapporterade att han uppmätte "nollvärden". Men om det vore så skulle det bli problem, eftersom det är strålningen, mikrovågorna, som gör att de kan kopplas upp mot Internet och man måste man ställa frågan om Hansson Milds mätningar stämmer? Andra undersökningar visar genomgående att trådlösa datanätverk avger hög strålning i form av pulsade mikrovågor.

Internationellt har protester mot trådlösa datanätverk i skolorna varit relativt omfattande. I såväl Kanada som Storbritannien har lärarorganisationer, föräldrar och lärare ifrågasatt det pågående massiva införandet i skolorna. Elever och lärare, såväl i Sverige som utomlands rapporterar oberoende av varandra om identiska symtom: hjärtproblem, yrsel, koncentrationsproblem, huvudvärk, minnesstörningar och inlärningsproblem. Det finns såväl anställda som elever som inte längre kan vistas i skolan på grund av symtomens svårighetsgrad.

Norska statstelevisionen har nyligen i nyhetsinslag berättat om ett fall: En tioårig pojke som inte kunnat gå till skolan under lång tid då han får svåra symtom av trådlösa datanätverk. Hans teknikintresserade föräldrar hade i flera år trådlöst datanätverk i hemmet, men tekniken satte inte bara sina spår på pojkens hälsa, även mamman har fått skador på ögonen.

Forskning har också sedan länge bekräftat att pulsade mikrovågor, orsakar de symtom som många klagar över: huvudvärk, yrsel, koncentrationsproblem, tryck över bröstet och sömnstörningar. En undersökning från Östeuropa på 90-talet konstaterade att barn fick inlärningsproblem, något som bekräftas av en ny undersökning från Grekland som observerat att strålningen kan påverka funktioner som arbetsminne och uppmärksamhet negativt, innebärande försämrad förmåga till problemlösning, planering och beslutsfattande.

Manliga användare av trådlösa laptops kan få försämrad fertilitet genom DNA-skador på spermier och försämrad spermierörlighet. Strålningen har i en undersökning visats kunna framkalla oregelbundna hjärtslag, i likhet med en påslagen trådlös telefon.

Det är en hälsoskadlig förorening som nu massivt införs i skolor över hela landet. Få känner till att Europarådet rekommenderade medlemsländerna, däribland Sverige, i maj i år att inte använda trådlösa datanätverk utan i stället välja de säker fast uppkoppling mot Internet. Inte heller vet många att strålning från trådlösa datanätverk samt mobiltelefonstrålning sedan maj är klassad som "möjligen cancerframkallande" av WHO. I samma klass finns bly och DDT, ämnen som vi knappast skulle vilja se öka i klassrummen.

Det finns all anledning för föräldrar, elever samt anställda att vara vaksamma på symtom av trådlösa nätverk. Trådlösa datanätverk är mycket olämpliga att använda, inte bara i skolorna, utan även i hemmen och i andra miljöer. Trådbunden teknik är mycket säkrare.