HUR KUNDE det bli så att anställda i Luleå kommun och i Norrbottens läns landsting tjänar flera tusen kronor mindre i månaden än anställda i privat sektor?

För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistorna för kvinnor. Kvinnolönerna var lägre än männens eftersom man ansåg att kvinnors arbete var mindre värt. Istället skulle lika lön för lika arbete gälla. Men så blev det inte. Arbetsmarknaden blev och är starkt könsuppdelad, i Norrbotten såväl som i landet i stort.

I sektorer där de flesta är kvinnor tjänar alla, inklusive männen, mindre än vad man gör i sektorer där det jobbar flest män. Synen på kvinnligt och manligt arbete består, trots att den allmänna opinionen tycker att det är helt fel.

Senast fick vi det bekräftat i en ny undersökning från Novus Opinion, där 359 norrbottningar tillfrågats om de tycker det är rimligt att kvinnor i genomsnitt ska få flera tusen kronor lägre lön än män. 90 procent svarade nej.

Den allmänna opinionen tycker en sak men verkligheten är en annan. Vad beror det på? En orsak är att löneskillnaderna skär tvärs igenom de olika sektorer där fack och arbetsgivare tecknar löneavtal.

På lång sikt går det att förändra dagens könsuppdelade arbetsmarknad och lönestruktur främst genom särskilda utbildningssatsningar, ändrade attityder och ökade ambitioner att anställa fler av det könet som är i minoritet på just den arbetsplatsen. En långsiktig process som kan ta kanske ytterligare 75 år att förändra. Men har vi råd att vänta?

Vi står inför en generationsväxling där många välfärdsarbetare går i pension. Det behöver anställas tusentals personer i Norrbotten de kommande decennierna till bland annat äldrevården. Kommer välutbildade kvinnor och män att söka arbeten i branscher och sektorer där lönen är flera tusen kronor lägre i månaden och där den framtida pensionen är sämre?

Detta är inte enbart en fråga som berör anställdas löner. Den påverkar situationen i Norrbotten och hur dina gamla föräldrar ska få det i framtiden, hur dina barn mår i förskolan och vilken hjälp du får när du behöver akut sjukvård.

Ska vi klara välfärden i framtiden behöver vi justera lönenivåerna i kommuner och landsting så att de blir konkurrenskraftiga. Det behövs också ett samhälleligt stöd och ett handslag på politikernivå. Fler än två av tre norrbottningar (70 procent) tror att bästa sättet att lösa de orättvisa lönerna är att staten, arbetsgivarna och facken tillsammans hittar en finansieringslösning.

Du som är politiker i Luleå och i Norrbotten - ta fasta på resultatet i undersökningen, delta i debatten och gör vad du kan i ditt parti för att framföra och förklara detta för din partiledning!