Alla ni som tycker att landstingspolitikerna har för lite att säga till om räcker upp en hand.

Tack, Kent, Monica, Agneta, Kenneth, Jens och Stefan. Ni kan ta ner händerna nu.

Det blev platt fall för regionbildningen tillsammans med Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Inte heller blev det ett samgående med Västerbotten.

Trots detta verkar vi inte bli av med regionfrågan. Nu ser det ut som om gruppledarna i landstinget är överens om att det ska bildas en region Norrbotten.

Vis av erfarenhet avvaktar visserligen Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson besked från landstingsgruppen och länsorganisationen. Och med tanke på med vilken motivering Moderaterna sade nej till samgåendet med Västerbotten, borde det inte vara någon tvekan var Moderaterna står den här gången: Lanstinget ska ägna sig åt sjukvård, och länsstyrelsen bör få behålla sina arbetsuppgifter. Nåja, så hette det förra gången i alla fall.

Övriga gruppledare förordar dock allesammans en region som styrs av ett direktvalt forum som landstingsfullmäktige. Och huvudanledningen verkar vara att landstingspolitikerna vill ta över de regionala utvecklingsfrågorna från länsstyrelsen.

"Både principiellt och i sak är det viktigt att det är folkvalda politiker som har ansvaret", sa Stefan Tornberg (C) i går till Kuriren.

Ännu mer av Kent Ögrens besynnerliga "utvecklingspolitik" att vänta, alltså. Jo, man tackar!

Är det verkligen särskilt klokt att ge politiker som misslyckats med det mesta de företagit sig mer att säga till om än
i dag?

Om man inte tvekar att spela med människors liv och hälsa för sina egna personliga syften (tänk obs-platserna i Haparanda), vad är det då som säger att futtiga saker som tilldelningen av EU-bidrag och andra utvecklingspengar inte kommer att ske enligt samma grumliga principer?

Nu är jag är inte bara emot en regionbildning av praktisk-politiska lokala omständigheter.

Sveriges har en tradition av ett starkt centralt styre. Det passar oss och har fungerat väl. Till skillnad från andra europeiska länder som Spanien och Belgien är Sverige ett homogent land utan vare sig några större etniska, religiösa eller språkliga konflikter. Undantaget republikanerna i Jämtland finns inga krav på självständighet eller ökat självstyre.

Han som sjösatte hela den svenska regionaliseringsvågen, Göran Persson, blev kort efter att Ansvarskommittén lämnat sin utredning "mycket tveksam inför den utveckling som vi just nu går igenom där regionerna tar för sig på kommunernas, landstingens och statens bekostnad".

En regionalisering innebär inte bara en maktöverföring från staten till regionerna. Det finns också mycket som pekar på att det i praktiken sker en maktförskjutning från kommunerna till regionerna.

Ett ökat regionalt självstyre kan sannolikt göra samhällsorganisationen mindre överblickbar och förutsägbar. Viktiga principer om likabehandling och jämlikhet riskerar att suddas ut.

För övrigt så har vi redan alldeles för många landstingsråd.