Innan läsåret började stod det klart att det skulle bli svårt att få plats med alla elever på skolans internatboende.

– När vi i somras insåg hur svårt det skulle bli att få plats med alla elever blev vi lite nervösa. Det känns inte bra om elever måste välja bort den utbildning de har valt att gå på grund av att det inte finns tillgängligt boende, säger Mimmi Andersson, driftschef och ansvarig för internatboendet på Grans.

De första veckorna av terminen fick de som går årskurs två och tre bo hemma under sin praktikperiod. När samtliga elever kommer tillbaka till skolan igen så blir minst 15 elever utan rum. Därför utökas nu internatboendet med ytterligare 14 platser när Grans får tillgång till moduler som står uppställda i Munksund.

Monica Blomberg, rektor vid Grans Naturbruksgymnasium tror att det ökade elevantalet dels beror på att skolan har en ny huvudman som långsiktigt vill satsa på skolan.

– Den osäkerhet som varit under de åren när regionen aviserade att man skulle säga upp huvudmannaskapet och fram till det blev beslutat att Piteå kommun tog över, är den stora anledningen, säger hon.

Ser fler unga framtid inom jordbruket?

– Jag tror det kan vara så, men det har också funnits en stor osäkerhet att man inte vetat om skolan skulle bli kvar helt enkelt. Då är det inte bara ungdomar utan föräldrar som styr valet också. Man vill kanske inte att barn ska gå i en skola där det är en osäker framtid. Men sedan är det hett med både lokalproducerat, närproducerat och det är klart att det kan vara en anledning också, säger Monica Blomberg, rektor vid Grans Naturbruksgymnasium.