BODEN Bodens kommun har gjort en förenklad upphandling av korv till Björken och Björknäs. Två anbud kom in, men det var bara ett som uppfyllde ska-kraven i upphandlingen. Det var J Pettersson chark i Boden AB. Kommunen har utvärderat priset och funnit att det är godkänt. Man har uppskattat den årliga förbrukningen och anbudssumman landar på cirka 146 000 per år. Avtalet löper på fyra år inklusive optioner. Så totalt uppgår kommunens korvavtal till 583 684 kronor.