Stig Kerttu är Övertorneå kommuns näringslivschef. Han har tidigare berättat för Norrbottens Media att han tror att över 100 nya jobb kan komma till Övertorneå genom besöksnäringen – redan till 2021. Trenden med företagare som startar nyetableringar tyder på att potentialen i Tornedalen är stor. Men från kommunens sida läggs inte pengar på några egna projekt som ska få besökare till kommunen. Detsamma gäller med till exempel Pajala kommun. Både Pajala och Övertorneå lämnar sådana projekt till andra. De går in med 300 000 kronor var under tre år till destinationsbolaget Heart of Lapland – så att de marknadsför kommunerna.

Tomas Mörtberg (C), kommunalråd i Övertorneå, menar att kommunen kan skapa bra förutsättningar på andra sätt än att starta egna projekt eller skapa nya tjänster.

– Kommunen har satsat på Luppioberget, på Kattilakoski och på annat. Kommunen har investerat i byggnaden, men jag tror inte på att göra det. Jag tror att kommunen ska vara katalysator och satsa på att underhålla skoterleder, driva ekobadet och sådana saker som besöksnäringen kan nyttja och som även kommunborna mår bra av.

– Men jag känner ändå att vi skulle kunna göra mer för besöksnäringen. Besöksnäringen är det som kommer att öka i hela Norrbotten tror jag. Vi kommer inte få de största företagen hit, men besöksnäringen är något som kan öka.

Under måndagen fortsätter kommunstyrelsen att bereda budgeten för 2018. Mörtberg berättar att alliansen har varit inne på att lägga undan pengar för tillväxtsatsningar och att besöksnäringen ändå kan bli en del av det.