– Vi har märkt att det florerar en del missförstånd om invandrare och integration som ofta bygger på felaktig information, och då tänkte vi att det var lika bra att sammanställa ett material som vi kan sprida till bodensarna, säger Christer Carlsson på integrationsenheten i Boden.

Materialet är framtaget i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB), som har brutit ner statistiken på lokalnivå och även gjort jämförelser med riksgenomsnittet.

– Vi har ju jobbat med integration i Boden i några år och skapat oss en allmän uppfattning, men nu fick vi den också bekräftad från SCB. Det enda som egentligen var lite överraskande var att försörjningsgraden var högre än vi trodde, och även högre i Boden jämfört med övriga Sverige.

Att vilja bemöta fördomar med fakta är kommunen inte ensamma om. Tidigare i veckan släppte integrationsminister Erik Ullenhag en uppdaterad version av sin lista ”Vanliga påståenden om invandring”, som nu innehåller 20 punkter.

– Det finns en del som säger att man inte får diskutera frågor kring invandring eller integration, vilket jag menar är rätt tramsigt då det är få frågor som diskuteras så mycket. Det som är viktigt är att man utgår ifrån fakta, och där är statistik ett bra verktyg. Mer kunskap är alltid ett sätt att kunna bryta fördomar, säger han.

Broschyren från kommunen har hittills bara använts internt på utbildningsdagar, men tanken är att den ska tryckas i en större upplaga i augusti och vara tillgänglig för medborgarna som samhällsinformation. Erik Ullenhag är en av de som har läst den i förväg, och tror att den kommer vara ett bra underlag för människor som vill veta mer om invandringsfrågor.

– Den är väldigt tydlig och beskriver verkligheten på ett bra sätt, säger han. Man ser till exempel att arbetslöshet och bidragsberoende framförallt gäller den första tiden i Sverige, har man väl befunnit sig här ett tag så kommer man i arbete. Det är också en fördel att den är nedbruten på lokalnivå, så att informationen kommer närmare invånarna.

– Jag tycker det är ett väldigt bra initiativ från Bodens kommun. Det farligaste i ett samhälle är när de goda krafterna är tysta, och det här är ett sätt att ge människor verktyg för att kunna ta diskussionen om allas lika värde.