Ulf Klasson är numera pensionerad läkare i Boden. Det var först när Anna Robertsson kom i kontakt med honom som hon fick sin diagnos. Han förklarar att sensorisk hyperreaktivitet innebär att de drabbade får skador på de känselnerver som finns i kroppens slemhinnor. De reagerar därför kraftigt på dofter och kemikalier.
- Dofter är ett flyktigt elände. För att en parfym ska fungera som just en parfym måste den vara väldigt irritativ. Vi ska kunna uppfatta lukten av två-tre molekyler samtidigt.
Sensorisk hyperreaktivitet kan orsakas av ämnen från byggmaterial, som fenoler. Fenoler bildas bland annat när vanliga vinylmaterial ständigt utsätts för fukt. Sjukdomen kallades tidigare för sjuka hus-sjukan.

<span class="mr">Hopplösa hus
</span>- Anledningen till att jag fick inblick i det här är att det har funnits några hus i Boden som har varit helt hopplösa. Runt 30 procent av dem som regelbundet vistats där drabbats i mer eller mindre utsträckning. Det verkar också som om kvinnor drabbas oftare än män, de har tunnare slemhinnor, säger Ulf Klasson.
Än så länge finns det inte så mycket medicinsk hjälp att erbjuda dem som blivit sjuka.
- Det enda som vi vet hjälper är kortison i stora doser. De får man reservera för tillfällen då man inte kan undvika kontakt med andra, som vid tandläkarbesök, barndop eller bröllop.

<span class="mr">Sanering nödvändig
</span>Enligt Ulf Klasson kommer symptomen vanligtvis sakta och smygande. De drabbade mår oftast bra under helgerna och semestern, men när de kommer tillbaka till arbetsplatsen kommer besvären tillbaka.
- De flesta är ju envisa och tycker om att jobba. Därför fortsätter de att vistas i den olämpliga miljön.

<span class="mr">Svullnad och rodnad
</span>Den som drabbas av sjukdomen måste sanera hemma. Något så vardagligt som stekos vid matlagning kan irritera luftvägarna.
- Sjukdomen uppstod efter 1968 års byggnorm. Men det går att bygga på andra sätt om man inte har så bråttom. Jag har varit med och sett när man lagt vinylmattor på betonggolv efter redan tre dagar. Då ligger fukten kvar och påverkar vinylplasten i mattorna, säger Ulf Klasson.
Innan pensionen arbetade Ulf Klasson som stabsläkare inom Försvarsmakten och upptäckte då att ett av husen tycktes orsaka besvär hos dem som arbetade där. Personalen hade ofta svullnad och rodnad i näsan när de gick hem för dagen och mådde sedan bättre igen på morgonen.
- Symptomen är diffusa. Det är det som gör det knepigt.
Ulf Klasson påpekar att det i dag är enkelt att ställa diagnos genom att låta patienterna genomgå ett capsasintest. Men de ställen där det görs i dag är få, Umeå är närmaste orten härifrån sett.