I maj slog 455 företag igen verksamheten på grund av dålig lönsamhet. Därmed har 2.182 bolag gått i konkurs sedan årsskiftet.
– Det är små tjänsteföretag som tagit mest stryk hittills i år. I viss mån även byggbranschen samt hotell och restaurang. Det är branscher som ligger tidigt i konjunkturcykeln, säger Fredrik Polland på kreditupplysningsföretaget UC.
Det finns dock regionala skillnader. I Stockholm har konkurserna minskat med sju procent hittills i år. För Skåne gäller det omvända. Där har antalet ökat med tolv procent.
– Skåne har haft problem med bland annat byggkonkurser som började öka i Danmark redan 2007 och som nu har smittat av sig till den skånska marknaden. Det kommer förr eller senare att svänga i Stockholm också, säger Polland.
Förra året försattes 4.880 företag och personer i konkurs. Det är en siffra som UC tror kommer att öka i år.
– Vi lade en prognos innan året började, som var oförändrat antal konkurser. Den är vi nog beredda att börja revidera upp några procent sett till läget i dag. Det är framför allt många nystartade aktiebolag som kommer att få problem nu i en vikande konjunktur, säger Polland.