100-tals jobb i farozonen

Gällivare. I onsdags startade permitteringsförhandlingarna mellan fack och arbetsgivare vid LKAB i Malmfälten.

 

Förhandlingarna gäller 100-tals arbetstillfällen och följdverkningar för en hel landsända.

 

Den situation som uppstått i Malmfälten berör inte enbart LKAB och de anställda här och nu.

 

Den överenskommelse som nås kring fördelningen av permitteringarna, fortbildningssatsningar, omfattningen av eventuella pensionslösningar och förändrade entreprenörslösningar, kommer att påverka en hel landsända under en längre tid.

 

Onsdagen innebar inga direkta sakdiskussioner och från fackens sida bad man om förhandlingsro.

 

Stora krav på alla
- Det här är en av de värsta kriser som världen upplevt och en kris vi måste genomgå oavsett om vi vill det eller inte. Vi har mött kriser förr, och tagit oss igenom dem och det ska vi göra även den här gången även om det nu ställs extra stora krav på oss alla, säger Tomas Nilsson, Gruv 4:ans ordförande.

 

- Övertygelsen att stål alltid kommer att behövas och att en nedgång följs av en uppgång ger en långsiktigt trygghet som delas av hela stålbranschen. Vår uppgift nu är att finna bra lösningar för våra medlemmar och se till att ingen kommer i kläm. Vi måste också se till våra entreprenörer som är viktiga medspelare. Vi måste framförallt agera sansat och balanserat.

 

En viktig fråga för gruvföretaget är att säkerställa tillgången på framtida medarbetare och entreprenörsföretag den dag konjunkturen vänder.

 

Utbildningssatsningar spelar en viktig roll.

 

De 3,5 miljoner som nyligen beviljades ur Europeiska sociala fonden, EFS, för utbildningssatsningar vid Aitikgruvan, LKAB och några mindre verkstadsföretag, ger LKAB möjlighet att vidareutbilda cirka 40 anställda varav en bergarbetarutbildning redan igångsatts.

 

LKAB har nu skickat in en ansökan om ytterligare utbildningsmedel från EFS och ett troligt beslut väntas till hösten.

 

Med många anställda med endast ett fåtal år kvar till pension/gruvpension kan pensionslösningar förhindra uppsägningar.

 

Vid gruvfacken ser man nu över åldersfördelningen bland medlemmarna.

 

Det kan dock innebära kännbara kompetensförluster.

 

 

 
 
  • Mest läst på Kuriren.nu
  • Senaste nytt
  • TT
Skicka in ditt klipp!
  • Senaste nytt
  • INRIKES/UTRIKES