Luleå. Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering har på uppdrag av regeringen valt ut 13 kommuner för försöksverksamhet med Sfi-bonusar. En av dessa kommuner är Luleå. Förslaget har lämnats till regeringen som slutligen kommer att fatta beslut om vilka kommuner som ska delta i försöket. Syftet med försöksverksamheten är att undersöka om Sfi-bonus är något som bör införas nationellt och internationellt. Sfi-bonusen innebär att elever som läser svenska för invandrare och som inom ett år uppnår betyget godkänd kan få en ekonomisk belöning på mellan 6.000 och 12.000 kronor.