Första steget mot Region Norrbotten

Luleå. Ett första steg har tagits för att bilda Region Norrbotten.

 

Styrelsen för Kommunförbundet Norrbotten har sagt ja till att inleda processen.
Beslutet att gå vidare med att bilda ett kommunalt samverkansorgan i Norrbotten togs på torsdagen, då styrelsen för Kommunförbundet Norrbotten hade möte i Luleå.

 

- Det var ett enigt beslut i dag, säger Luleås kommunalråd Karl Petersen (S) som är ordförande för Kommunförbundet Norrbotten.

 

Rätt riktning
Styrelsen består av kommunalråd från samtliga 14 kommuner i Norrbotten.

 

- Det är ett litet steg i rätt riktning, kommenterar Robert Forsberg (S), kommunalråd i Kalix.

 

- Nu är det ändå på rätt väg när man talar om Region Norrbotten, kommenterar Olle Lindström (M) kommunalråd i Boden.

 

Moderaterna i Norrbotten är som bekant uttalade motståndare mot landstingets ansökan att bilda en storregion ihop med Västerbotten och Västernorrland.

 

Förskjuten tidtabell
Tidtabellen för processen är något förskjuten jämfört med vad förbundsdirektören Roger Kempainen hade föreslagit politikerna. Överläggningarna mellan Kommunförbundet och landstinget i Norrbotten börjar först i oktober, efter valet den 19 september.

 

Maktförhållandet mellan kommun- och landstingsrepresentanter måste göras upp. I Västerbotten har man valt en modell där kommunsektorn utser två tredjedelar av ledamöterna och landstinget en tredjedel av ledamöterna.

 

Till skillnad från en storregion bildad av flera landsting, är det här frågan om att utse ett indirekt valt regionfullmäktige.

 

Inte lyckats bli överens
Tidigare försök att bilda ett kommunalt samverkansorgan i Norrbotten har stupat på att man inte lyckats bli överens.

 

Vad säger att ni lyckas den här gången?

 

- Det som talar för det är att vi är i ett nytt läge nu. Vi är i stort sett det enda länet som inte har ett kommunalt samverkansorgan, säger Karl Petersen.

 

Sanningens ögonblick kommer inte förrän nästa vår, då förslaget måste godkännas av samtliga 14 kommunfullmäktige i Norrbotten. Om en enda kommun säger nej faller allt.

 

Kommer fullmäktige i Boden att säga ja?

 

- Det vet man aldrig, först måste det tas fram ett underlag vad man ska ta ställning till, säger Olle Lindström.

 

Politikerna har bestämt att fullmäktige ska ha behandlat frågan före den 1 juni 2011. Då finns ändå tid att göra den formella anmälan till rege-ringen. Den måste ha skickats in senast den 15 september, för att Region Norrbotten ska kunna bildas den 1 januari 2012 som politikerna har tänkt sig.

 

 
 
  • Mest läst på Kuriren.nu
  • Senaste nytt
  • TT
Skicka in ditt klipp!
  • Senaste nytt
  • INRIKES/UTRIKES