Den stora publikdragaren väntas bli "Roskilde vrag 6", resterna av det största vikingaskepp som återfunnits. Skeppet var 37 meter långt, och kunde bära en besättning på 100 man.