Det hävdar nationalekonomen Marian Radetzki i en mycket kritisk debattartikel.

Tillsammans med Jonny Fagerström från föreningen Svenskt Landskapsskydd föreslår han på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt att vindkraftens "verkliga" kostnader för samhället granskas i en oberoende utredning.

Han och Fagerström skriver att vindkraften i dag subventioneras med 35 öre per kilowattimme, en stödnivå som, enligt författarna, "saknar motstycke i svensk industrihistoria".

De beräknar att kostnaden för samhället blir 300 miljarder kronor i subventioner fram till 2035 om regeringens mål att bygga ut elproduktionen från vindkraften till 30 terawattimmar (TWh) förverkligas.

Den summan skulle räcka till 15 000 jobb i den offentliga sektorn, eller till sex moderna kärnreaktorer som producerar tre gånger mer el.

Radetzki och Fagerström hävdar också att vindkraften är meningslös i klimatpolitiken. Eftersom den svenska elproduktionen redan är koldioxidfri så kan inte vindkraften minska några utsläpp.

Den hårda kritiken får dock starkt mothugg från Naturskyddsföreningen, vars ordförande Mikael Karlsson menar att Radetzki och Fagerström räknat fel på flera punkter.