Regeringen utsåg Christina Lugnet på torsdagen till jobbet som gruvsamordnare. Tanken är att hon ska samordna insatser för gruvnäringens expansion i Norrbotten, Västerbotten, Gävleborg, Västmanland, Uppsala, Örebro och Dalarna.
Det är näringsminister Annie Lööf som står bakom tillsättningen. Projektet är tänkt att pågå fram till 2014 års utgång.
I uppdraget ingår att identifiera hinder för gruvindustrins expansion i Sverige. Det kan handla om tillgång till bostäder, satsningar inom infrastruktur eller kompetensförsörjning.
Christina Lugnet får i uppdrag att skapa ett samrådsforum som ska bestå av respektive landshövding och regionförbundens ordförande.
I ett pressmeddelande på torsdagen betonas att utnämningen av Christina Lugnet inte har någon påverkan på malmfältsgruppens uppdrag.