Det hävdar Livsmedelsverket som inspekterade djuren på slakteriet.

Nu åtalsanmäler myndigheten händelsen.

- Vi gjorde en besiktning av levande djur som vi alltid gör på slakterierna. Då upptäckte vi att djuren var i så pass dåligt skick att de inte borde ha transporterats in till slakteriet. Därför gör vi en anmälan till åklagarkammaren i Luleå, säger Henrik Björnfot, enhetschef på Livsmedelsverket.

- Djuren hade väldigt dåligt allmäntillstånd. De låg ner. De var tysta och väldigt magra.

Slog larm
Det var i februari som länsstyrelsen i Västerbotten beslutade att omhänderta djur på bondgården i Lövånger. Myndigheten hade upptäckt 54 gravt vanvårdade levande djur, och sju döda. Då bestämdes att 41 av dessa, samtliga tjurar, skulle skickas till slakt. Polisen anlitade transportbolaget Lundmans djurtransporter AB.

Djuren kom enligt uppgift till Norrbottensgårdens slakteri den 16 februari på kvällen. Den 17 februari slår Livsmedelsverkets inspektör larm när hon börjar sin arbetsdag.

Gravt avmagrade
"Det första tecknet på att något var allvarligt fel var att inte ett enda ljud hördes, ingen vokalisering, och att djuren låg helt stilla. Detta visar enligt min bedömning på en total uppgivenhet och apati och att inga energireserver finns kvar att använda. De flesta djuren låg, många av dem var hoprullade på ett sätt som spädkalvar ligger och reagerade inget eller mycket svagt på beröring eller tilltal. Alla dessa djur var avmagrade och de flesta av dem gravt avmagrade. Alla visade tecken på uttorkning", skriver inspektören, som inte vill framträda med namn, i en rapport.

"För dessa djur har transporten orsakat onödigt lidande och djuren borde i stället ha avlivats snarast på den aktuella jordbruksanläggningen."

Enligt Livsmedelsverkets Henrik Björnfot visste Nyhléns Hugosons om att djuren kom från en gård med problem.

- De visste om att det skulle komma in djur från en dålig besättning.

Den uppgiften bekräftas i ett mejl från Nyhléns Hugosons som Kuriren tagit del av. Där står det att bolaget redan den 15 februari fått reda på att "en del av djuren är i dåligt skick".

Intyget att djuren kunde transporteras till slakteriet skrevs av Karin Sandbäck som är distriktsveterinär i Skellefteå.

- Det är mitt ansvar. Det är mitt veterinärintyg som ligger till grund. Men beslutet att transportera djuren tas ihop med polisen och länsstyrelsen, säger hon.

- Det är polismyndigheten som äger djuren formellt när det är ett akut omhändertagande. Då är det polisens ansvar att fixa skötseln.

Enligt Karin Sandbäck mådde djuren tillräckligt bra för att transporteras när hon undersökte djuren den 14 februari.

- Ja, vi gjorde den bedömningen. Alla djuren fick mat. Och alla rörde sig normalt. Men de var naturligtvis jättemagra och några hade svultit ihjäl.

Men du tyckte då att de kunde transporteras till slakteriet?

- Ja.

Karin Sandbäck säger att hon litade på att polisen såg till att djuren sköttes om till dess av djurtransportbilen kom ett par dagar senare.

Kuriren har varit i kontakt med den polis som var ansvarig för djuren fram tills transporten. Polismannen säger att man såg till att de fick mat och vatten.

Varför tror du att djuren då var så illa däran när Livsmedelsverket såg dem på slakteriet?

- Jag tror att grundorsaken var att det var ett djurskyddsfall, säger Karin Sandbäck och fortsätter:

- Jag tycker, med facit i hand, att man endera skulle ha avlivat dem på gården eller så skulle de ha slaktats samma dag eller fått utfodring i stallet.

Karin Sandbäck tycker också att Nyhléns Hugosons kunde ha varit mer aktiva i att se till att de vanvårdade djuren togs omhand på slakteriet.

- Jag tycker att det anmärkningsvärt att inte transporten kunde planeras så att djuren hade besiktigats och slaktats samma dag de kom in, slakteriet visste ju att det var fråga om ett djurskyddsfall. Sådana djur har ju naturligtvis sämre energireserver än normalt utfodrade djur.