Luleå kommun har snabbt klättrat upp som länets bästa kommun när det gäller tillgänglighet för funktionsnedsatta. I assistansföretaget Humanas årliga tillgänglighetsbarometer har Luleå klättrat från plats 140 till 9 bland landets kommuner. Och detta på kort tid, från 2011 till i år.

Ullacarin Palm är tillgänglighetssamordnare på Luleå kommun och övergripande ansvarig för arbetet.

- Men det beror inte på mig. Det görs mycket bra i Luleå kommun men vi har inte samordnat det tidigare, säger hon.

Artikelbild

| INTE UTESTÄNGD. Begreppet tillgänglighet innefattar mycket mer än att underlätta för rullstolar. Luleå kommun har papper på att man börjar bli bra i ämnet.

Var femte Luleåbo beräknas ha någon form av funktionsnedsättning. Målet är att alla ska kunna delta i samhällslivet. Arbetet syftar på att ge de funktionsnedsatta ökad tillgänglighet rent fysiskt men även ökad tillgänglighet till information, kommunikation och kommunens verksamheter.

– Tillgänglighet handlar inte bara om trösklar och höjden på dem. Det innebär även att man ska få medverka, kunna jobba och ta del av information. Man ska kunna vara delaktig, inte utestängd, säger Ullacarin Palm.

Det finns en tjänsteman på varje förvaltning som ansvarar för att förbättra tillgängligheten. Arbetet är i dag tydligt formulerat i styrkort och i översiktsplanen Vision 2050. Det spelar roll menar Palm.

Till det uppmuntras privata företag och fastighetsägare att förbättra tillgängligheten för de verksamheter och miljöer som de ansvarar för.

Det finns ett tillgänglighetsråd med politiker och där finns en stark representation från handikapprörelsen.

En god sammanfattning av Luleås snabba klättring på barometern är att man lyckats synliggöra det man redan gjort samt att man dessutom börjat göra än mer.

Men trots det vill inte Ullacarin Palm skryta.

– Nej, vi ska inte slå oss på bröstet över detta. Vi har mycket kvar att göra, säger hon.