– Vi kan nu överblicka brandens inverkan och arbetet med att göra fabriken klar för produktionsstart pågår med stor intensitet. Vi räknar med att produktionen är i full gång igen under vecka 38. Dock är det en komplicerad uppstart efter en sådan händelse varför det råder viss osäkerhet

kring den exakta tidpunkten, säger Per Lindberg, VD och koncernchef, i ett pressmeddelande.

Det var natten mellan den 5 och 6 september som en brand startade, eftersom syrgas läckte ut ur en trasig säkerhetsventil.

Sedan dess har anläggningen stått helt still. Det kommer alltså att handla om ett produktionsbortfall för cirka två veckor eller drygt det i slutändan.

Någon nota för vad branden kostat Billerud Korsnäs finns inte ännu, enligt Bernd Schmitz, kommunikationschef.

– Nej, vi vet inte detta ännu. Det kommer vi berätta senare, som en del i de analyser vi håller på med nu, säger Schmitz.

Vid fabriken tillverkas säck- och kraftpapper samt avsalumassa.