Kuriren har i granskningen av bostadsstiftelsen bland annat berättat om de två avtal som Bodenbo skrivit med socialförvaltningen om köp av sociala tjänster 2003 respektive 2008. Nuvarande styrelse säger att i det senare fallet egentligen är en kompensation för att hyran på fem äldreboenden höjdes innan de såldes.

När 2014 års styrelse kom fram till att kontrakten var regelvidriga sas de upp.

LÄS MER: Olagliga affärer mellan stiftelsen Bodenbo och socialförvaltningen.

Det innebar att socialförvaltningen fick över två miljoner kronor mindre per år.

I slutet av förra året skickade Bodens kommun istället en faktura på borgensavgift som var nästan dubbelt så hög jämfört med tidigare. Den gick på 778 455 kronor.

När kommunala bolag, eller stiftelser, ska ta lån kan kommunen gå in som borgenär. Bankerna vill ha en garanti ifall låntagaren inte kan betala lånen.

I gengäld får kommunerna ut en avgift för det.

Den ska ligga på en rimlig nivå och inte heller vara för låg. Målet är att de kommunala bolagen inte ska ha en konkurrensfördel gentemot andra fastighetsbolag, för att de har kommunen som borgenär.

Tidigare har Bodenbo betalat 0, 3 procent på lånesumman i avgift.

– Nu blev det en höjning till 0, 55 procent, säger Janne Bäcklund (S), ordförande i Bodenbo.

LÄS MER: Orsakerna till Bodenbokrisen.

Styrelsen 2014 svarade att fakturan "saknar rättslig grund", med hänvisning till att det finns en överenskommelse under pågående avtalsperiod om att den ska vara 0, 3 procent.

Janne Bäcklund uppger att fakturan inte är betald ännu.

– Den ingår i de förhandlingar vi för med kommunen, säger han.

Jan Öström, ekonomichef vid Bodens kommun säger att borgensavgiften kan skilja mellan olika kommuner.

– Vi diskuterade flera saker med ledningen för Bodenbo under 2014. Jag blev förvånad när de inte betalade fakturan, säger han.

LÄS MER: Det avtalet borde sagts upp för länge sedan.

Haqvin Svensson, som då var tillförordnad vd vid Bodenbo, bekräftar att det fördes samtal om borgensavgiften med kommunledningen.

– Det var en diskussion om att den kanske låg lite lågt. Den ska ju vara konkurrensmässig. Vi pratade om att den skulle höjas.

Enligt hans uppfattning skulle det ske när det pågående avtalet löpte ut och det var inte i slutet av 2014 utan längre fram.

– Dessutom låg höjningen långt över alla rimliga nivåer, säger han.