Männen, som känner varandra sedan tidigare, började bråka. Men om vad är fortfarande oklart.

– Det ska ha förekommit någon typ av handgemäng. Sedan lämnade den ena mannen bostaden och gick hem till sig, säger Peder Jonsson, kommunikatör vid polisens regionledningscentral.

Polisen hörde båda männen, och det slutade med att de anmälde varandra för misshandel. Det finns inga uppgifter om att någon av dem ska ha behövt uppsöka sjukvård.