Det är någon form av torrkokning, säger räddningstjänstens inre befäl. Men eftersom de inte ännu är på plats finns ingen närmare beskrivning av hur allvarig branden är. Någon totalbrand ska det dock inte vara tal om.