Det är några av de anmärkningar som en verksamhet i Piteå fått från kommunens livsmedelstillsyn.

När kontrollmyndigheten i Piteå kom på en oanmäld livsmedelskontroll till en verksamhet i kommunen fann de flera brister. Bland annat förvarades rengöringsmedel på arbetsbänkar inne i köket, fläktkåporna var bristfälligt rengjorda och det fanns varor med passerat bäst föredatum.

Myndigheten kommer göra en uppföljning för att kontrollera att återgärder har blivit vidtagna.