FMN bildades 1968 och består i dag av ett nätverk av ett 50-tal lokala föreningar och kontaktgrupper runt om i Sverige. Föreningen riktar sig främst till anhöriga till missbrukare.

Riksordförande Margareta Nyström representerar närmare 3 500 medlemmar. Hon betonar att frågan under många år har diskuterats inom riksförbundet utan att kunna enas om en gemensam linje.

Det ena lägret anser att tillgång till rena sprutor kan förhindra spridning av blodsmitta och ger också sjukvården en möjlighet att påverka missbrukare till att sluta använda droger.

Det andra lägret känner oro över att sjukvårdens utdelande av rena sprutor kan uppfattas som en resignation och en legitimering av missbruk.

– I slutändan måste vi respektera varje individs åsikt. Det handlar i många fall om föräldrar och om deras nära och kära. Jag anser att det här är en fråga som vårt riksförbund inte kan ta ställning i, understryker Margareta Nyström.

Bland uttalade motståndare till sprututbyte återfinns bland annat Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RSN) och Kris (Kriminellas revansch i samhället) som istället förespråkar att missbruket ska försvåras på alla plan.

– Sprututbyte gör ingen skada, men den kan i bästa fall betraktas som en icke-insats. Det finns inga vetenskapliga belägg att åtgärden ger effekt. Ett av de främsta argumenten är att sprututbyte skulle förhindrar spridning av blodsmitta exempelvis hiv, men i dag finns ingen hiv-epidemi i Sverige. Förr fanns det i Stockholm, medan Norrbotten är helt förskonat. Politikerna försöker laga något som inte är trasigt, anser generalsekreterare Per Johansson i RSN.