Jag växte upp i Långsel, en liten by i Luleå kommuns norra del. Framtiden för mig och mina generationskamrater handlade om två alternativ. Luleå eller Stockholm. Så såg det ut när jag växte upp och så ser det fortfarande ut för en stor del av våra ungdomar.

Därför är det så viktigt att det går bra för Luleå så människor har valmöjligheter och inte måste flytta på grund av arbetslöshet eller annat. Det händer mycket inom restaurang-, nöjes- och kulturliv. Vi har framgångsrika elitlag på både dam- och herrsidan som synliggör Luleå nationellt och internationellt och resulterar i en aktiv ungdomsverksamhet. Kommunen satsar offensivt på att utveckla Luleås kultur- och fritidsverksamhet och staden som inflyttar- och besöksmål.

Byggandet har tagit fart på ett sätt som få vågat hoppas på. De 1 500 bostäder vi lovade vid valet blir i stället 2 000 till nästa val. Vi startar nu en förenklad byggdialog för att underlätta för befintliga och nya aktörer att kunna växa och etablera sig här. Tillväxten är stark, arbetslösheten lägre än i övriga Sverige, bostadsbyggandet är större än på mycket länge och befolkningstillväxten stabil på en hög nivå.

Visst finns det utmaningar. Men vi tappar fokus om vi bara ska fokusera på de delar som inte är perfekta, istället för att se det som vi gemensamt har byggt upp och som vi ska vara stolta över och utveckla.

Tyvärr fastnade Luleå och Norrbotten i en nedåtgående spiral efter Stålverk 80-kraschen i mitten av 1970-talet och problemen i länets basindustri. Kommunen skulle hålla igen, vilket satte sin prägel för lång tid framåt. Blickarna vändes inåt i stället för ut mot omvärlden. Nytänkande och utveckling stagnerade. Resultaten blev därefter.

Mellan 1975 till 2015 växte befolkningen i Luleå med 15 procent. Samtidigt växte befolkningen i Umeå med 60 procent, Bodö med 62 och Tromsö med 68 procent. Fyra städer med precis samma förutsättningar som Luleå. Under samma period minskade befolkningen i Norrbotten med två procent samtidigt som den ökade med 13 procent i Västerbotten.

Vi måste våga erkänna våra misstag för att inte göra om dem. Dagens lösningar måste utgå från dagens förhållanden, inte från en gårdag som inte längre finns eller som vi vet inte fungerade.

När jag återvände till Luleå 2014 var det tydligt hur bostadssituationen under en lång följd av år hamnat i obalans med stor bostadsbrist. Det fanns två alternativ. Fortsätt med samma åtgärder som bevisligen inte fungerat eller tänk nytt. Socialdemokraterna valde att tänka nytt. Idag har två av landets största fastighetsbolag valt att etablera sig i Luleå. Tillsammans kommer Rikshem och Heimstaden att bygga minst 1 200 nya bostäder de kommande åren. Till det Hemsö som bygger samhällsfastigheter och en rad andra fastighetsbolag som investerar. Det skapar jobb, bostäder och tillväxt. Klassisk socialdemokratisk politik.

Nu börjar vi få balans på bostadsmarknaden. Arbetslöshetssiffrorna pekar i rätt riktning. Vi har lagt fast en plan för hur Luleå även i framtiden ska ha en av landets bästa skolor. Vi gör satsningar inom omsorgen för att säkerställa goda anställningsvillkor för våra medarbetare och en verksamhet med hög kvalitet. Nästa stora utmaning är att ta fram mark och annan infrastruktur för de företag och myndigheter som redan finns här och som vill expandera och för de nyetableringar som knackar på dörren och vill hit. Jobben ska bli fler i morgondagens Luleå!

Vi ska inte inbilla oss att det räcker med att sitta i kommunhuset och vägra passera kommungränsen om vi ska utveckla Luleå. Eftersom världen förändras måste vi förändras i takt med den. En tydlig sak kännetecknar framgångsrika kommuner: de har krokat arm med omvärlden och vågat tänka nytt. Luleå måste vara en nationell och internationell aktör som präglas av nytänkande och viljan att satsa framåt. Det gynnar vår gemensamma utveckling.

Niklas Nordström,

kommunalråd