Regeringen har så vitt man kan se ett otrytligt tålamod med riks­polischefen Dan Eliasson. Det vore ­kanske ­förståeligt om det fanns en ­antydan till att problemen med gäng­kriminalitet och ”vardagsbrott” som bostadsinbrott och misshandel genomgår en vändning. Någon sådan finns inte.

Antalet uppklarade brott minskar stadigt. Av 30 bostadsinbrott klaras bara ett upp. Sju av åtta misshandelsfall förblir ouppklarade. Fler personer dör till följd av skjutningar i Sverige än i både Danmark, Tyskland och Norge i förhållande till folkmängden. När det kommer till antal granatattacker per invånare ligger Sverige på samma nivå som knarkkrigets Mexiko, enligt en ny forskarstudie.

Med Dan Eliassons bakgrund som trogen socialdemokrat och hans löfte om att sammanslagningen av alla polis­distrikt i landet till en enda myndighet skulle genomföras utan att det kostade en krona extra har det från början stått klart att Eliasson utsågs till rikspolischef för att representera regeringen snarare än polisen.

Det är sannolikt den främsta för­klaringen till att han klarat sig så länge, trots försämrad uppklarningsstatistik, avgångskrav från ­oppositionen, polisflykt och ett ­utbrett personalmissnöje

Efter avslöjandet att Eliasson ­våren 2015 beslutade att frångå Säkerhets­skyddsförordningen och ge ett ­utländskt företag åtkomst till okrypterad, hemlig information av känslig ­karaktär i polisens personal- och löne­system skulle det dock förvåna om inte regeringens tålamod med riks­polischefen håller på att rinna ut.

Enligt Pia Gruvö, chef för it-säkerhet på Militära underrättelse- och ­säkerhetstjänsten så är det bara regeringen som kan besluta om avsteg från förordningen. Eliasson har inte rätt att göra dessa undantag. Stämmer uppgifterna är det hög tid att regeringen agerar och tillsätter en rikspolischef med tunga meriter bakom sig.

En ny rikspolischef, ja. Varför inte samtidigt passa på att göra uppgiften lättare för hans efterträdare?

Nästa rikspolischef behöver inte bara större ekonomiska resurser och ­större personella resurser, i form av fler ­synliga poliser, utan också stöd av en stadigare kriminalpolitisk plattform, som ser verkligheten i vitögat, och ­effektivt sätter kriminella bakom lås och bom.

Det bakvända systemet med mängdrabatt måste upphöra, gränsen för utvisning bör sänkas och det behövs fler åtgärder i stil med hårdare straff för unga brottslingar. Till att börja med.