Migrationsverket behandlar just nu förslaget från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Fortifikationsverket om att bygga fyra asylboenden i form av tält på olika platser i Sverige.

Vi kommer att besvara den skrivelsen nästa vecka, säger Fredrik Bengtsson, presschef på Migrationsverket, till TT.

Hög snittkostnad

Kostnaden beräknas hamna på cirka 610 miljoner kronor när moms inkluderas. MSB och Fortifikationsverket har fått ett preliminärt besked om att det inte går att dra av momsen eftersom det rör sig om stadigvarande bostäder, enligt underlaget som TT har tagit del av.

Totalt rör det sig om drygt 3 000 boendeplatser, vilket ger en hög snittkostnad per plats. Kostnader för drift, skötsel och underhåll är inte inkluderade.

Det är en betydligt dyrare snittkostnad än vad vi har för de här så kallade ABT-boenden. Det är det, säger Fredrik Bengtsson och fortsätter:
Alla de här aspekterna kring hur man väljer att gå vidare kommer myndigheten att svara på nästa vecka i den skrivelse som går ut. Jag kan inte föregripa den.

Tältlägret på skånska Revingehed ingår inte i den kalkylen. Där hoppas MSB att det inom kort kommer att öppnas ett provisoriskt tältläger för asylsökande med cirka 200 platser i ett tjugotal tält.

Det står i princip uppe nu. Det är några tält som ännu inte är resta, men i huvudsak är det färdigt nu, säger Svante Werger, kommunikationsdirektör på MSB, till TT.

Ska användas i tre år

Om regeringen fattar beslut om att det ska uppföras tältläger på de övriga fyra platserna i Sverige - Gävle övningsfält, Myttinge (Värmdö), Skogstibble (Uppsala) och Jättuna (Flen) - kommer det att ta lång tid innan lägren kan tas i bruk.

Det är en bedömning att det tar mellan ett halvår och ett år att skapa en plats för mellan 500 till 1 000 asylsökande. Då ska den kunna stå i tre år, säger Svante Wegner.