När försvarsminister Peter Hultqvist (S) i söndagens SVT Agenda fick frågan om det inte är lika bra att Sverige går med i Nato, när vi ändå står så nära, svarade han att ett Nato-medlemskap skulle innebära en grundläggande förändring i vår del av Europa:

”Vi kommer att få räkna med ett betydligt starkare spänningsläge och jag tycker inte att det är rimligt att vi agerar på det sättet”.

En anmärkningsvärt uttalande. I regeringens utredning om Sveriges säkerhetspolitiska samarbeten dras rakt den motsatta slutsatsen. Där konstateras att Sverige, genom att inte vara medlem i Nato, utgör ett säkerhetspolitiskt hål i Östersjöregionen. Om vi däremot gick med skulle den konfliktavhållande förmågan öka, vilket skulle öka stabiliteten i vår del av Europa.

Ju fler fakta som läggs på bordet, desto ihåligare framstår Socialdemokraternas Nato-motstånd.