Det är Högsta domstolen, HD, som meddelat sitt beslut att inte ge paret prövningstillstånd. Detta med motiveringen att det krävs synnerliga skäl eller att det är av vikt för rättstillämpningen att överklagandet prövas för att ett mål ska beviljas resning och att fallet med spritföretaget i Piteå inte uppfyller dessa krav.

Mannen stoppades av tullen vid Lernacken i Malmö med mer än 3 000 liter alkohol i bil och släp, redan det vida överstigande referenserna för eget bruk och alltså olagligt.

När en förundersökning gällande grov smuggling inleddes fann tullens utredare ett stort spritlager i hans bostad och dessutom fullständig bokföring som visade på en näringsmässig verksamhet.

Mannen häktades för grov smuggling och hans dåvarande sambo delgavs också misstanke om brott. Paret hade helt enkelt ett illegalt spritföretag i källaren.

Prydligt sorterat i pärmar fann utredarna sortiment- och beställningslistor, kvitton och resedokument från ett flertal resor till Tyskland, där man också sparat inköpskvitton för stora mängder alkohol köpt i tyska butiker. Det var kvinnan som skött all bokföring.

Båda förnekade brott och i tingsrätten sa kvinnan att hon "bara skrivit vad mannen sagt åt henne att skriva".

Tingsrätten fann båda skyldiga och dömde mannen till ett år och sex månaders fängelse för grov smuggling, kvinnan till villkorlig dom och samhällstjänst för grov befattning med smuggelgods.

Hovrätten fastställde domen mot mannen och skräpte straffet för kvinnan, som dömdes till nio månaders fängelse, den dom som nu alltså gäller.