Under 2016 påbörjades nybyggnation av 828 bostadslägenheter (småhus och lägenheter i flerbostadshus) i Norrbotten. Det rör sig om 197 småhus och 631 lägenheter i flerbostadshus, varav 398 hyresrätter. Det visar preliminär statistik från SCB, Statistiska centralbyrån.

Det är 100 bostadslägenheter färre än året innan. 2015 påbörjades nybyggnation av 928 bostadslägenheter i länet, fördelat på 232 småhus och 696 lägenheter i flerbostadshus, varav 619 var hyreslägenheter.

Bostadsbyggandet i Luleå har också minskat under 2016 jämfört med 2015. Under 2015 påbörjades 442 lägenheter i flerbostadshus och 118 småhus i Luleå. 2016 sjönk antalet påbörjade nya lägenheter till 369 och antalet påbörjade småhus till 95 i Luleå.

I grannkommunerna Boden och Piteå låg småhusbyggandet på samma nivå 2016 som 2015. I Boden påbörjades 40 småhus under 2015 och 41 småhus under 2016. I Piteå påbörjades 19 småhus under 2015 och 20 småhus under 2016. Det byggdes betydligt fler lägenheter i Piteå än i Boden; under 2015 påbörjades 118 lägenheter i Piteå och under 2016 var det 92 lägenheter.

I Boden byggdes det inga nya lägenheter i flerbostadshus under 2015 och bara 19 under 2016.

I Kiruna avstannade bostadsbyggandet under 2016, då bara två småhus påbörjades och inga nya lägenheter. 2015 påbörjades 122 lägenheter i flerbostadshus och 25 småhus i Kiruna. I Gällivare ökade bostadsbyggandet 2016 jämfört med 2015; 38 lägenheter i flerbostadshus mot 14 året innan och 15 småhus mot 19 småhus under 2015.