Så här ser fördelningen av anläggningsstödet till särskilda anläggningar ut för i år:

Bodens Modellflygklubb, 3000 kronor.

Bodens brukshundsklubb och hundungdom, 89 100 kronor,

Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Boden, 48 300 kronor,

Bodansarna, 13 400 kronor,

Norrbottens Motorsällskap Boden, 158 400 kronor,

Bodens Lerduveskytteklubb, 41 700 kronor,

Bodens scoutkår, 28 000 kronor och Gransjö/Sandträsk, 3 500 kronor.

Gunnarsbyns Sportklubb beviljas delfinansiering, men får max en tredjedel av den totala investeringen på 80 000 kronor till upprustning av tennisbanan och underhåll av elljusspåret. Föreningen får bidraget endast under förutsättning att de får resterande del av investeringen finansierad via andra medel. Föreningen ska visa att den fått det.

Nämnden beslutade att avslå Bodens Hockeys ansökan om stöd för inköp av ljusutrustning, projektorer och rökmaskin för matchintron och ljusspel i hallen. Kostnaden för utrustning och installation uppgår till drygt 100 000 kronor.

DHR Boden beviljas ekonomiskt stöd för att delta i årets Skördefest. Bidraget uppgår till 17 000 kronor och beslutet innebär även att föreningen ska redovisa vad pengarna används till.

Bodens Modellflygklubb beviljas 5 000 kronor för inköp av en ljuskanon, som är avsedd för simulatorflygträning till föreningens ungdomsverksamhet.

Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Boden beviljas 10 000 kronor för upprustning av lokaler på Gruvberget. Stödet betalas ut efter att föreningen har uppvisat en finansieringsplan.

Boden Överluleå Hembygdsförening beviljas 18 000 kronor för upprustning av pentryt i Robbgården.

Edefors Hembygdsförening beviljas 13 000 kronor för drift av bagarstuga.

Art Dance Studio beviljas 20 000 kronor för inköp av dansmatta, balettstänger och speglar.