Under söndagen gick SMHI ut med en klass 2-varning för mycket höga flöden i vattendrag. Varningen kvarstår under måndagen och väntas bli kvar större delen av veckan.

Varningen gäller större delen av Norrbottens inland och fjäll, men främst Torneälven, Rautasälven innan sammanflödet med Lainioälven, samt Tärendöälven.

Anledningen till att SMHI uppgraderat varningen till en tvåa på den tregradiga skalan är att det senaste dagarna fallit stora mängder nederbörd och det i kombination med den sena snösmältningen i fjällen kan leda till översvämningar.

En klass 2-varning betyder enligt SMHI; "mycket höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vart tionde år och vart femtionde år. Översvämningsproblem på utsatta ställen."

Klass 1-varning gäller fortfarande för Kalixälven, avrinningsområdena från Luleälven samt Piteälven.