Det är Nordiska ministerrådet som tillsammans med Naturvårdsverket arrangerar en workshop för nordiska miljömyndigheter, miljödepartement och forskningsinstitutioner från Sverige, Norge och Finland.

– Sverige har kommit långt med det här arbetet som den här workshopen går ut på, säger Petter Mahrs vid Naturvårdsverket.

Han syftar till ekologisk kompensation, det vill säga gottgöra för miljöskada. Det kan handla om stora infrastrukturprojekt i värdefulla mark- och vattenområden som gör stor påverkan på miljön. Förlusten kan kompenseras genom att exempelvis restaurera skadade miljöer eller långsiktigt skydda andra naturområden som tidigare saknat skydd.

Det är den andra workshopen i ämnet, den första hölls i Göteborg i december förra året då även deltagare från Island och Färöarna deltog.

– Vi besöker Boliden och Aitik för att titta på hur man gjort rent praktiskt eftersom de arbetar med det här och är det största projektet man känner till. Förhoppningen är att det här arbetet kan spridas till andra länder för att minska skadorna på miljön, säger Petter Mahrs.

– LKAB arbetar också med det här, exempelvis i Mertainen. Det är roligt att få visa hur det kan gå till, säger Petter Mahrs.

Ekologisk kompensation genomförs i dag frivilligt.

– Man har börjat jobba med att få ekologisk kompensation i miljöprövningarna. Det finns inte med i lagstiftningen i dag, säger Petter Mahrs.