Argentina har gått i statsbankrutt för tredje gången på 28 år.

Fortsatt devalvering av peson och kraftigt ökad inflation är att vänta. I värsta fall kan landet förlora tillgången till den internationella upplåningsmarknaden.

Till skillnad från den senaste bankrutten 2001–2002 har Argentina faktiskt råd att betala sina skulder.

På grund av bristande vilja och felaktiga tolkningar av de avtal som landet ingick efter den förra bankrutten har president Cristina Kirchner dock valt att inte göra det.

Utvecklingen är på många sätt tragisk.

Men knappast överraskande.

President Kirchner, som ofta lyfts fram som ett föredöme av den svenska vänstern, förordar protektionism och statsinblandning i stället för frihandel och marknadsekonomi.

Alla vet hur det slutar.