Åsa Allan tillträder som platschef i Kaunis iron i månadsskiftet oktober–november – och det är Kaunis iron som ska sköta driften om gruvan startas igen.

– Kaunis iron kommer bli det bolag som bedriver verksamheten i Kaunisvaara. Det bolag som i dag heter Abecede kommer namnändras till Kaunis iron och bli produktionsbolaget, säger Mats Leifland.

Han tror att Åsa Allan kommer passa perfekt i sin nya roll.

Artikelbild

| Styrelsemedlem. Per-Erik Lindvall är ledamot i Kaunis iron.

– Vi är väldigt glada över att vi har fått med Åsa med den gedigna kunskap hon har. Hon medverkade under Northlandtiden och tar med sig den erfarenheten in i Kaunis iron.

Vad säger det om projektets status att ni anställer en platschef?

– Vi har under en rätt lång period sagt att vi jobbar för en återstart. Nu börjar vi bemanna upp vissa affärskritiska funktioner för att skapa de förutsättningarna.

Är fler rekryteringar att vänta inom den närmaste framtiden?
Artikelbild

| Ordförande. Tidigare S-ministern Anders Sundström är ordförande i bolaget.

– Det kommer behövas fler, men vi vet inte exakt när de landar. Men det här är ett steg vidare i den processen och vi kommer ha fler sådana här aktiviteter. Kanske inte i närtid, men vi behöver tillsätta ett antal nyckelpositioner i organisationen under hösten.

Ambitionen är att gruvan ska starta i juli nästa år.

– Ingen skillnad gentemot det vi tidigare har kommunicerat. Vi arbetar för en återstart, säger Mats Leifland.