Totalt har 76 anmälningar från länet till Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, inkommit från den 1 september förra året och fram tills för några veckor sedan. Fem beslut som innebär kritik mot kommuner i länet har meddelats. Förutom mot Luleå kommun, i fallet med Berit Ekerlin, har kritik även riktats mot socialnämnderna i Kiruna, Pajala och Piteå.

LÄS MER: Berit, 82, dog efter kommunens vårdmiss.

I Pajala kommun anmäldes en anställd för att ha utsatt en person som bodde på ett boende för både fysiska övergrepp och muntliga kränkningar vid upprepade tillfällen. Socialnämnden i Pajala fick kritik från IVO, för att nämnden inte utredde det som hade hänt.

Enligt socialtjänstlagen ska ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som har rapporterats också dokumenteras, utredas och undanröjas utan dröjsmål. Socialförvaltningen i Pajala valde istället att göra en arbetsrättslig utredning och bröt därför mot lagen, konstaterar IVO.

Det framgår också av beslutet att den anställda fick fortsätta att arbeta kvar medan utredningen pågick, under drygt en veckas tid och även senare under två arbetsdagar. Trots att ledningen för socialförvaltningen väl kände till vad som hade skett fick personen fortsätta jobba med sina vanliga arbetsuppgifter, även ensamarbete nattetid. "Det skapade oro och otrygghet för den enskilde som hade blivit utsatt...", skriver IVO.

Även socialnämnden i Kiruna har fått kritik från IVO det senaste året. I ett av totalt två fall förekom hot och våld mellan personer på ett av kommunens boenden. Men det som hände varken dokumenterades eller rapporterades. Anmälan gjordes till IVO efter att en anhörig hade upptäckt blåmärken på en av de boende. I ett annat fall i samma kommun har IVO riktat kritik mot att hemtjänsten inte gjorde tillräckliga insatser för att en person som bedömdes behöva hemtjänst skulle ta emot den. IVO kunde i sin utredning konstatera att personen i fråga under flera månader inte fick besök av hemtjänsten ens varje vecka, trots att hen skulle ha hemtjänst varje dag. Socialnämnden i Kiruna fick ta emot kritik för sitt "undermåliga arbete med att motivera den enskilde till att ta emot de beviljade biståndsinsatserna".

I Piteå förlorade en demenssjuk person mycket i vikt under en sexveckorsperiod. Enligt anmälan visade personen tecken på ett svårt lidande. Socialnämnden i Piteå fick kritik bland annat för att dokumentation om hur situationen utvecklades för den drabbade var bristfällig. Det framgick bland annat inte att den boende hade lagts in på sjukhus och inte heller när hen återkom till boendet.