Luleåregionens premiärevent hölls på Fotografiska muséet i Stockholm i september och drog omkring 550 besökare.

På lördag är det åter dags för Hemlängtan, nu på hotellet Haymarket by Scandic i gamla PUB-huset.

Ett 30-tal företag och myndigheter finns på plats, tillsammans med delegationer från fem kommuner, för att locka hemvändare och kompetens till länet.

Artikelbild

| Bostadsproblem. Boden vill locka hemvändare – men har få villatomter att erbjuda. "Vi måste bli mer offensiva i bostadsbyggandet", säger Jeanette Nilsson.

Jeanette Nilsson, processledare inom Boden kommun, ser flera syften med Hemlängtan. Ett är att visa upp regionens karriärsmöjligheter.

– I Boden har du tillgång till en arbetsmarknad med 40 000 arbetsplatser – 3 500 i Boden men ytterligare 35 000 arbetsplatser på 45 minuters pendlingsavstånd, säger hon.

Rekryteringar behövs inom såväl offentlig verksamhet som i det privata näringslivet.

– Vi har ett stort behov av sjuk- och undersköterskor, lärare och ingenjörer.

Artikelbild

| Hemvändare. rekryteringseventet Hemlängtan arrangeras återigen i Stockholm. " Vi behöver bli mer stolta, berätta om livskvaliteten här", säger Jeanette Nilsson, Boden kommun.

Stockholmseventet syftar även till kommunernas befolkningstillväxt.

– Många tror fortfarande att Norrbotten ligger långt bort, att vi ligger efter i utvecklingen och att folk inte vill bo här. I själva verket är det tvärtom. Livet är bättre här.

Artikelbild

| Lockande. "Ett stort intresse bland norrbottningar i förskingringen som känner sig klara med Stockholm", säger Peder Nilsson, Kalix kommun.

Däremot menar Jeanette Nilsson att kommunerna länge var för dåliga på att berätta det i sin marknadsföring.

– Vi behöver bli mer stolta, berätta om livskvaliteten här.

Samtidigt riskerar den prekära bostadssituationen att motverka hemvändartrenden.

– Absolut ett problem. Vi har för få villatomter lediga i dag. När tomter släpptes i Sävast senast, gick de på två minuter. Vi måste bli mer offensiva i bostadsbyggandet, jobbar mer mot fastighetsägarna.

Även Kalix kommun är representerade på Hemlängtan med fem personer.

– Ett stort intresse bland norrbottningar i förskingringen som känner sig klara med Stockholm. Men det kan också ta tid för barnfamiljer att ta beslutet att flytta hem. Det ska synkas med jobb och boende, säger Peder Nilsson, utvecklingschef.

Finns det bostäder för hemvändarna?

– Det ser fortfarande bra ut i Kalix, även om bostadspriserna ökade mest i länet här på villor och bostadsrätter i fjol. Vi ser också att arbetspendlingen till Luleå har ökat mycket.

De medverkande företagen betalar själva för resor och eventuell logi i samband med Hemlängtan, medan kommunerna använder skattemedel ur marknadsföringsbudgeten.

– Hemlängtan kostar 100 000 kronor per år och kommun. I det ingår det stora eventet, sen även två frukostmöten i Stockholm. En helsidesannons i Dagens industri kostar lika mycket men detta är mer effektivt, säger Jeanette Nilsson.

Flera kommuner minskar på marknadsföring i medierna, för att i stället satsa på event som Hemlängtan.

– Annonser i riksmedia blir fel målgrupp för oss. Nu når vi ut till småbarnsföräldrarna också, säger Jeanette Nilsson.